[Infographic] Lộ trình thay đổi phương thức quản lý dân cư bằng công nghệ thông tin
Chính phủ đồng ý với phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...