[Infographic] Những sáng kiến lớn của Việt Nam cho Năm APEC 2017
Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam đã đề xuất/ bổ sung/đồng bảo trợ nhiều sáng kiến lớn cho năm APEC 2017. Trong đó, nhiều đề xuất mang tính dài hạn, xuyên suốt các nội hàm hợp tác APEC.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...