[Infographic] Nông nghiệp, nông thôn chưa thu hút doanh nghiệp đầu tư?
Sau gần 3 năm thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, cả nước mới chỉ thu hút được 64 dự án ở 23 tỉnh/thành phố, trong đó phần nhiều là các dự án của doanh nghiệp (DN) đăng ký thêm.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...