[Infographic] Phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc lên 42%
Để đạt được những mục tiêu trong “Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020” ngành lâm nghiệp phải thực hiện 3 nhiệm vụ chính là bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, phát triển và nâng cao năng suất của rừng; nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm lâm nghiệp.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...