[Infographic] Phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc năm 2020 đạt 42%
Tính đến 31/12/2018, diện tích đất có rừng toàn quốc là 14.491.295 ha, trong đó 70,8% là rừng tự nhiên và 29,2% là rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 41,65%.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...