[Infographic] Phát triển nông nghiệp hữu cơ - xu thế phát triển tất yếu
Việt Nam hiện nằm trong 170 quốc gia có mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...