[Infographic] Vai trò đầu tàu của DNNN trong tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách
Khối doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) vẫn đang là trụ cột hàng đầu của nền kinh tế và hằng năm đều đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...