Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 07 năm 2022, 10:25:04
[Infographic] Vốn chính sách giúp hơn 4,5 triệu hộ thoát nghèo
ĐT (Theo TTXVN) - 11/10/2017 13:26
 
Trong gần 15 năm qua, các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đã được truyền tải một cách kịp thời tới các đối tượng thụ hưởng, góp phần giúp hơn 4,5 triệu hộ thoát nghèo.
Tập trung vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho tỉnh nghèo
Việt Nam vừa tốt nghiệp ODA của Ngân hàng Thế giới. Các nhà tài trợ khác cũng xem xét cắt giảm và tiến tới chấm dứt vốn vay ODA cho Việt Nam. Trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư