Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 02 năm 2023, 02:23:30
[Infographics] Báo cáo Việt Nam 2035 đưa ra những khuyến nghị gì?
Baodautu.vn (MPI, WB) - 02/03/2016 08:08
 
Báo cáo Việt Nam 2035 đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách và chuyển đổi cần thực hiện, hướng tới một nền kinh tế thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ.
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Báo cáo Việt Nam 2035 xác định kinh tế Việt Nam đang ở đâu
Báo cáo Việt Nam 2035, với chủ đề Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ chính thức được công bố sáng 23/2 tại Hà Nội. Phó...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư