Đặt mua báo in| Ngày 12 tháng 08 năm 2022, 19:21:29
[Infographics] Báo cáo Việt Nam 2035 đưa ra những khuyến nghị gì?
Baodautu.vn (MPI, WB) - 02/03/2016 08:08
 
Báo cáo Việt Nam 2035 đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách và chuyển đổi cần thực hiện, hướng tới một nền kinh tế thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ.
Làm gì để biến khát vọng Việt Nam 2035 thành hiện thực
Biến khát vọng thành hiện thực đang là điều mà không chỉ các học giả quốc tế, các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp, mà từng người dân...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư