Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 05 tháng 12 năm 2023, 02:52:47
Khánh Hòa tăng cường quản lý dịch vụ lưu trú căn hộ du lịch, biệt thự du lịch
Linh Đan - 19/05/2023 11:31
 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ giám sát, phát hiện và xử lý những vi phạm trong hoạt động kinh doanh loại hình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch theo thẩm quyền.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các sở, ban, ngành có chức năng quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch căn hộ du lịch, biệt thự du lịch cung cấp văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch lên website của đơn vị, bao gồm văn bản hết hiệu lực, văn bản đang áp dụng, văn bản mới, quy định xử phạt…; đồng thời thường xuyên cập nhật cho Sở Du lịch, UBND cấp huyện và thông báo cho các chủ đầu tư, chủ sở hữu, cơ sở kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch biết và thực hiện.

Trong quá trình cấp phép các thủ tục liên quan đến kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tại căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, các sở, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ hướng dẫn, yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu, cơ sở kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch trước khi đi vào hoạt động chậm nhất 15 ngày và có trách nhiệm gửi thông báo hoạt động bằng văn bản về Sở Du lịch.

Sau khi tiếp nhận thông báo bằng văn bản từ chủ đầu tư, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, Sở Du lịch sẽ là đầu mối thực hiện cung cấp thông tin, danh sách các cơ sở kinh doanh loại hình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch bằng văn bản và trên Cổng thông tin của Sở Du lịch (https:/sdl.khanhhoa.gov.vn).

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế và Công an tỉnh định kỳ hàng quý đối chiếu thông tin, danh sách được Sở Du lịch công khai, thực hiện rà soát và có văn bản gửi về Sở Du lịch nhằm cung cấp, cập nhật thông tin danh sách các doanh nghiệp đã hoàn thành về mục tiêu quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), việc hoàn thành nghiệm thu công trình đưa vào hoạt động theo đúng quy định của từng ngành quản lý (nếu có)… để đảm bảo các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định tại Điều 49, Luật Du lịch đối với loại hình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch.

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở thông tin danh sách được Sở Du lịch cập nhật, thực hiện giám sát, phát hiện và xử lý những vi phạm trong hoạt động kinh doanh loại hình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch theo thẩm quyền; đồng thời gửi thông tin xử lý về Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh để theo dõi, kịp thời xử lý, chấn chỉnh doanh nghiệp đầu tư, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Quảng Ngãi kêu gọi nhà đầu tư giải phóng mặt bằng vì ngân sách hạn hẹp
Cho rằng nhiều dự án Nhà nước không đủ kinh phí giải phóng mặt bằng, tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi nhà đầu tư tổ chức thực hiện giải phóng mặt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư