Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 12 năm 2023, 08:18:43
Khánh Hòa xây dựng các giải pháp cải thiện chỉ số PAPI
Linh Đan - 20/05/2023 11:28
 
Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu thành phần chỉ số PAPI bị mất điểm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các thông tin về thu hồi đất, giá đất, các chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai; công khai các khoản thu, chi ngân sách cấp xã, danh sách hộ nghèo, công tác bảo vệ môi trường, nguồn nước để người dân biết và giám sát; thực hiện xét duyệt danh sách hộ nghèo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, đúng đối tượng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố công khai, minh bạch các chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển, xét tuyển trong công chức, viên chức ở địa phương; giải quyết kịp thời, đúng quy định các nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân…

Những nội dung chỉ đạo trên nhằm nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong thời gian đến. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu nâng cao nhận thức trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo kết quả chỉ số PAPI tỉnh Khánh Hòa năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu thành phần bị mất điểm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao, từ đó có giải pháp kịp thời, quyết liệt để cải thiện và nâng cao kết quả trong thời gian tới. Kết quả báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/5.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, chỉ số PAPI năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa có chuyển biến tích cực, đạt và vượt mục tiêu chung kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, một số nội dung và chỉ tiêu thành phần PAPI năm 2022 vẫn còn một số mặt chưa đạt được.

Miền Trung đồng hành với Khánh Hòa quảng bá Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa
Một số địa phương ở miền Trung hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền, quảng bá Chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư