Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Khi nào thì tàu bay phải đăng ký quốc tịch Việt Nam?
Như Chính - 26/01/2019 09:48
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18/8/2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.
.
Tàu bay được thuê mua hoặc thuê theo hình thức thuê không có tổ bay với thời hạn thuê từ 24 tháng trở lên để khai thác tại Việt Nam phải đăng ký mang quốc tịch Việt Nam

Nghị định 07/2019/NĐ-CP sửa đổi về yêu cầu và điều kiện đăng ký quốc tịch tàu bay. Theo đó, tàu bay thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam và do tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác (trường hợp tàu bay do cá nhân khai thác thì cá nhân phải thường trú tại Việt Nam); tàu bay được thuê mua hoặc thuê theo hình thức thuê không có tổ bay với thời hạn thuê từ 24 tháng trở lên để khai thác tại Việt Nam phải đăng ký mang quốc tịch Việt Nam theo quy định.

Đối với tàu bay đã qua sử dụng, khi đăng ký quốc tịch lần đầu phải đáp ứng yêu cầu về tuổi như quy định áp dụng cho tàu bay đã qua sử dụng tại thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Tàu bay được đăng ký tạm thời mang quốc tịch Việt Nam nếu tàu bay đó đang trong giai đoạn chế tạo, lắp ráp hoặc thử nghiệm tại Việt Nam và đáp ứng các điều kiện quy định.

Nghị định 07/2019/NĐ-CP cũng bổ sung trường hợp tàu bay bị xóa đăng ký mang quốc tịch Việt Nam là: Tàu bay hư hỏng nặng không còn khả năng sửa chữa, phục hồi. Trước đó, Nghị định 68/2015/NĐ-CP chỉ quy định 4 trường hợp xoá đăng ký quốc tịch tàu bay gồm: 1- Tàu bay bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật; 2- Tàu bay không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này; 3- Theo đề nghị của chủ sở hữu tàu bay hoặc người đề nghị đăng ký tàu bay; 4- Theo đề nghị của người được chỉ định tại văn bản IDERA.

Bổ sung, điều chỉnh thông tin về đăng ký quốc tịch tàu bay

Nghị định 07/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về giải quyết khiếu nại, kiến nghị; sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh thông tin về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay và đăng ký văn bản IDERA.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm giải quyết và trả lời bằng văn bản các khiếu nại, kiến nghị hoặc yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay và đăng ký văn bản IDERA.

Người đề nghị sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh thông tin về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay và đăng ký văn bản IDERA gửi hồ sơ đề nghị sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh thông tin trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện việc sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh thông tin về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay và đăng ký văn bản IDERA, cấp Giấy chứng nhận mới hoặc ban hành văn bản liên quan. Trường hợp từ chối việc sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh thông tin về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay và đăng ký văn bản IDERA thì Cục Hàng không Việt Nam phải trả lời người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Người đề nghị sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh thông tin về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay và đăng ký văn bản IDERA phải nộp phí theo quy định của pháp luật.

Vietnam Airlines lần đầu tiên đạt tổng doanh thu hợp nhất hơn 100.000 tỷ đồng
Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với việc hoàn thành vượt mức kế hoạch...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư