Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 10 năm 2021, 21:20:14
Kho bạc Nhà nước huy động được 2.900 tỷ đồng sau phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ hôm nay
Chí Tín - 11/09/2019 17:22
 
Ngày 11/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.
Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 150.941,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX
Từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 150.941,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX

Tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 2.900 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 11 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,15%/năm, thấp hơn 0,15%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/8/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 900 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,04%/năm, thấp hơn 0,14%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/8/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,32%/năm, thấp hơn 0,14%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/8/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,90%/năm, thấp hơn 0,16%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/8/2019).

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 150.941,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Lãi suất trái phiếu Chính phủ chỉ còn 3,3%/năm
Theo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 8/2019, HNX đã tổ chức 13 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 10.848 tỷ đồng trái...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư