Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 03 năm 2021, 21:08:49
Khởi động chương trình Sức sống Việt Nam - Mỗi người dân là một sứ giả
Chí Cường - 08/08/2020 02:21
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao tinh thần dân tộc, thực hiện ‘mục tiêu kép’, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Facebook khởi động chương trình "Sức sống Việt Nam".
Bình luận bài viết này