Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 07 năm 2024,
Không mở rộng các loại đất cho dự án nhà ở thương mại
Nguyễn Lê - 29/08/2023 11:11
 
Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách nghe báo cáo một số vấn đề lớn tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.
.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo.


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề xuất của Thường trực Ủy ban Pháp luật theo hướng kế thừa quy định của Luật Nhà ở hiện hành về hình thức sử dụng đất được đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Cuối giờ sáng 29/8 Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách nghe báo cáo một số vấn đề lớn tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi (Dự thảo).

Báo cáo nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho hay, về hình thức sử dụng đất được đầu tư dự án nhà ở thương mại (khoản 4 Điều 36) còn hai loại ý kiến.

Đa số ý kiến đề nghị giữ quy định về các loại đất được làm dự án nhà ở thương mại như Luật Nhà ở hiện hành (có quyền sử dụng đất ở, có quyền sử dụng đất ở và đất khác, nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua thỏa thuận).

Quy định này nhằm phòng, chống sơ hở, thất thu ngân sách do chênh lệch địa tô khi cho phép các loại đất khác được làm dự án nhà ở thương mại. Các loại đất này cần được Nhà nước thu hồi để đấu thầu, đấu giá, bảo đảm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, nhất là đất phi nông nghiệp thuê của Nhà nước nhưng thời gian thuê còn lại không nhiều.

Một số ý kiến tán thành với quy định của Dự thảo do Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 5 về việc bổ sung 2 loại đất khác được làm dự án nhà ở thương mại để thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết số 18-NQ/TW về: “Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại”.

Việc cho phép một số loại đất khác được làm dự án nhà ở thương mại trong trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện về quy hoạch, vốn, năng lực, kinh nghiệm sẽ thúc đẩy giải phóng nguồn lực từ đất đai, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Tùng thông tin, qua thảo luận tại phiên họp thứ 25, đa số ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề xuất của Thường trực Ủy ban Pháp luật theo hướng kế thừa quy định của Luật Nhà ở hiện hành.

Đồng thời ban Thường vụ Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Pháp luật phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế, cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) xây dựng các phương án tiếp tục lấy ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan.

Trên cơ sở đó chỉnh lý, hoàn thiện quy định về hình thức sử dụng đất xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm thể chế hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Về các dự án nhà ở khác phải thu hồi đất, ông Tùng nêu, tại phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề xuất của Thường trực Ủy ban Pháp luật theo hướng: lược bỏ các quy định về loại đất làm dự án nhà ở trong Luật Nhà ở để thực hiện theo Luật Đất đai.

Theo đó, tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần thể hiện thống nhất một số chính sách.

Cụ thể, đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định: thu hồi đất đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trừ trường hợp dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phù hợp với quy hoạch, do các chủ sở hữu nhà chung cư thống nhất ủy quyền quyền sử dụng đất của mình cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở.

Đối với dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân thì thống nhất với chính sách thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại điểm a khoản 3 Điều 79 của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi): thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, trừ trường hợp nhà đầu tư đang có quyền sử dụng đất hoặc có quyền sử dụng đất thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất.

Đối với nhà ở công vụ và nhà ở tái định cư, thống nhất với nội dung quy định tại điểm a khoản 3 Điều 79 của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư, trừ trường hợp nhà đầu tư đang có quyền sử dụng đất.

Còn với dự án nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp thì thống nhất với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là không đặt ra trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án này.

Thời gian còn lại của buổi sáng (khoảng 30 phút) và chiều nay (29/8) các vị đại biểu sẽ thảo luận về Dự thảo.

Thu hồi đất cho nhà ở thương mại: Đại biểu băn khoăn, Bộ trưởng cũng... băn khoăn
Đai biểu lo nhà nước thu hồi đất cho dự án nhà ở thương mại sẽ phát sinh khiếu kiện, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng tự thoả thuận vẫn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư