Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2023, 05:24:00
Kiêm nhiệm vị trí chủ tịch và CEO, lãnh đạo CTX Holdings bị phạt 60 triệu đồng
Thanh Thủy - 18/02/2021 15:11
 
Hơn nửa năm từ khi quy định không được kiêm nhiệm hai chức vụ trên có hiệu lực thi hành, vẫn còn nhiều công ty đại chúng, gồm cả các doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chưa thực thi.

Theo thông báo ngày 8/2 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương mại Việt Nam (mã CTX-HNX) với số tiền phạt là 60 triệu đồng.

Nguyên nhân bởi ông đã kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc CTX, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, nay là khoản 2 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

 “Hạn chót” tách bạch hai chức danh chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP là ngày 1/8/2020. Đây cũng là nguyên nhân đã có một loạt các doanh nghiệp thay đổi vị trí nhân sự cấp cao trong nửa đầu năm 2020. Việc kiêm nhiệm cả hai vị trí đứng đầu HĐQT và ban điều hành là chuyện không hiếm tại các doanh nghiệp trước đây. Nếu tính từ thời điểm Nghị định 71 được ban hàn, các công ty đã có ba năm để chuẩn bị cho công tác nhân sự.

Tuy vậy, việc sắp xếp nhân sự cấp cao không dễ dàng. CTX Holdings là một trong những cái tên đầu tiên mà UBCKNN đưa ra mức phạt hành chính đối với việc vi phạm quy định quản trị công ty trên. Ngoài ra, tại CTCP Xây lắp điện 1 (mã PC1), ông Trịnh Văn Tuấn vẫn đang kiêm nhiệm cả vị trí chủ tịch HĐQT và ghế CEO. Hay trường hợp của Gilimex, việc miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc đối với ông Lê Hùng đã được thực hiện kể từ ngày 1/10/2020 do đó ông chỉ còn đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT.

Tuy nhiên, do xét thấy chưa tìm được cá nhân thay thế phù hợp đảm nhiệm chức danh trên, Gilimex vẫn chưa có tổng giám đốc. Tuy nhiên, các giám đốc dưới quyền đã được HĐQT tổ chức phân bổ điều hành công việc liên quan đến vị trí giám đốc theo đúng quy định tại điều lệ, các quy chế nội bộ và quy định pháp luật.

Gilimex trống ghế CEO
Trễ hơn 2 tháng so với quy định tách bạch chức danh chủ tịch HĐQT và CEO, Gilimex vẫn chưa tìm được người vào vị trí Tổng giám đốc.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư