Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Kiểm toán Nhà nước Khu vực 3 kiến nghị xử lý tài chính hơn 3.000 tỷ đồng
Hà Minh - 16/01/2022 18:34
 
Trong năm 2021, Kiểm toán nhà nước khu vực 3 thực hiện 5/6 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính 3.093 tỷ đồng.

Sáng 16/1, tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu đoàn công tác của Quốc đã làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực 3.

Tại buổi làm việc, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 3, ông Lê  Quí cho biết, trong năm 2021, đơn vị tiến hành kiểm toán 5/6 cuộc (điều chỉnh giảm 1 cuộc kiểm toán do dịch COVID-19), kiến nghị xử lý tài chính 3.093 tỷ đồng (trong đó tăng thu 220 tỷ đồng, giảm chi 806 tỷ đồng, kiến nghị giảm lỗ 506 tỷ đồng, hoạt động khác hơn 1.560 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 đã kiến nghị thu hồi, điều chỉnh nhiều văn bản quản lý điều hành thu, chi Ngân sách Nhà nước do các cơ quan quản lý nhà nước và các địa phương ban hành chưa phù hợp với các luật, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; kiến nghị các đơn vị được kiểm toán khắc phục nhiều tồn tại, yếu kém, bất cập trong quản lý ngân sách nhà nước... Qua đó, Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính minh bạch trong quản lý ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước của các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Trong năm 2022, theo Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 Lê Quí Hưng, đơn vị tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; nâng cao thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức của công chức, kiểm toán viên...

Đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, xây dựng phương án tổ chức kế hoạch kiểm toán khoa học, đổi mới nội dung; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát tài sản nhà nước...

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, địa bàn của Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) là các địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, rất năng động và đang có quá trình đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, toàn diện.

Vì vậy Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 cần nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt công tác, tạo điều kiện phát huy các đặc thù của miền Trung năng động, nâng cao chất lượng bộ máy và trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn.

Trong thời gian tới, ngành Kiểm toán cần tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó có chiến lược kiểm toán; định hình phát triển Kiểm toán Nhà nước với các phương hướng, mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Kiểm toán phải là công cụ hữu ích, quan trọng của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công...

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư