Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Kiên Giang lập Ban Chỉ đạo cải thiện, nâng cao các chỉ số cải cách, hành chính
Trúc Giang - 23/08/2021 14:15
 
Tỉnh Kiên Giang vừa thành lập Ban Chỉ đạo cải thiện và nâng cao các Chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS.

Cổng Tam quan, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có Quyết định số 2034/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải thiện và nâng cao các Chỉ số: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Cải cách hành chính (PAR INDEX), Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Theo Quyết định trên, Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Nguyễn Đức Chín, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh. Các Phó trưởng Ban gồm: Ông Nguyễn Hoàng Thông - Giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Thống Nhất - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, bà Nguyễn Duy Linh Thảo - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư Thương mại và Du lịch, ông Phạm Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh.

Về nhiệm vụ và chế độ hoạt động, Ban Chỉ đạo giúp UBND Tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng các Chỉ số: PCI, PAR INDEX, PAPI và SIPAS. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng Ban phân công.

Còn Tổ giúp việc có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các Chỉ số: PCI, PAR INDEX, PAPI và SIPAS và tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng các chỉ số.

Nhiệm vụ cụ thể của các tổ viên do Tổ trưởng phân công trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành có tổ viên tham gia.

Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc và đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2020, điểm tổng hợp chỉ số PCI của Kiên Giang đạt 60,01 điểm giảm 4,98 điểm so với năm 2019, đứng hạng 62/63 tỉnh, thành cả nước (giảm 27 hạng).

Đối với Chỉ số PAPI, năm 2020, Kiên Giang đạt tổng số 40,80/80 điểm (giảm 1,69 điểm so với năm 2019), xếp thứ 56/63 tỉnh, thành trong cả nước, giảm 12 hạng so với năm 2019.

Kiên Giang tuyên truyền Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI cho cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân
Kiên Giang đã tổ chức tuyên truyền Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh (PAPI) cho...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư