Kinh tế miền Trung không thể chỉ dựa vào "lợi thế tĩnh"
() Miền Trung có thể bứt phá nhờ một thể chế có tính đột phá để cho phép sử dụng được những tiềm năng sẵn có. Nếu không, tiềm năng to lớn của miền Trung sẽ tiếp tục ngủ yên nhiều năm nữa…
Bình luận của bạn về bài viết...