Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 28 tháng 05 năm 2024,
Kon Tum chấn chỉnh việc sử dụng tài sản công chưa đúng quy định
Linh Đan - 17/01/2024 17:38
 
Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu xử lý dứt điểm trình trạng sử dụng chưa đúng quy định (cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở, sử dụng sai mục đích…).

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn vừa yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, bố trí sử dụng, xử lý tài sản dôi dư theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kê khai, lập phương án xử lý đối với nhà, đất phải sắp xếp lại của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; tổ chức thực hiện xử lý theo đúng phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum lưu ý phải xử lý dứt điểm trình trạng sử dụng chưa đúng quy định (cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở, sử dụng sai mục đích…); thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công, quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về thẩm định giá và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công khi xác định giá khởi điểm để bán đấu giá, xác định giá khởi điểm khi thực hiện phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, người đứng đầu chính quyền tỉnh Kon Tum yêu cầu các cơ quan, đơn vị kể trên tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trao quà Tết cho người lao động tỉnh Kon Tum
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các cấp ủy, chính quyền tỉnh Kon Tum trong thời gian tới quan tâm bố trí quỹ đất cho phát triển các thiết...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư