Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Kon Tum điều chỉnh tiến độ Dự án Công trình nhà máy thủy điện Đăk Pône
Linh Đan - 02/11/2023 17:47
 
Công ty cổ phần đầu tư điện lực 3 không được làm ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên hiện có chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép, thực hiện nghiêm Luật Lâm nghiệp 2017 và các quy định có liên quan.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa ký Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của Dự án Công trình nhà máy thủy điện Đăk Pône của Công ty cổ phần đầu tư điện lực 3 (đã được của UBND tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000007 ngày 4/4/2008, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 553/QĐ-UBND ngày 28/6/2021).

Theo đó, UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 1: Khởi công ngày 21/12/2004, phát điện vào tháng 6/2010 (Xây dựng nhà máy hồ A và hạng mục phụ hồ B).

Tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2: Từ tháng 3/2021 đến tháng 10/2025 (nâng đập hồ A và xây dựng cụm nhà máy hồ B), trong đó, nâng đập hồ A: Từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2023. Từ cuối tháng 3/2023 đưa hạng mục nâng đập hồ A đi vào vận hành thương mại; Xây dựng cụm nhà máy hồ B: Từ tháng 4/2023 đến tháng 10/2025 (trong đó, tiến độ chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý: Từ tháng 4/2023 đến tháng 4/2024; tiến độ xây dựng các hạng mục: Từ tháng 5/2024 đến tháng 10/2025; từ cuối tháng 10/2025 đưa nhà máy hồ B đi vào vận hành thương mại, hoàn thành toàn bộ dự án”.

Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020; thực hiện ký quỹ bổ sung đối với phần vốn tăng thêm của giai đoạn 2 dự án theo quy định; không được làm ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên hiện có chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép, thực hiện nghiêm Luật Lâm nghiệp 2017 và các quy định có liên quan.

Trong giai đoạn tiếp theo của dự án, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Công ty cổ phần đầu tư điện lực 3 phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan để đảm bảo điều kiện đầu tư xây dựng dự án, đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định; thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường, xã hội; xây dựng, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng bằng (nếu có).

Dự án Công trình Nhà máy thủy điện Đăk Pône có công suất lắp đặt 14MW, được xây dựng trên địa bàn thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thủy điện Hòa Bình mở rộng thi công 3 ca liên tục để bù tiến độ
EVN vừa làm việc với các đơn vị liên quan trong thi công Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, bù lại quãng thời...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư