Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
Kon Tum lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen
P.V - 01/08/2022 09:49
 
Măng Đen là vùng có rất nhiều tiềm năng về du lịch và có vị thế trở thành động lực phát triển phía Đông Bắc tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh Kon Tum vừa giao Sở Xây dựng tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy trình, quy định.

Trong đó, Sở Xây dựng nghiên cứu xác định phạm vi, ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch, giải pháp kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội giữa Khu du lịch Măng Đen với thị trấn Măng Đen và các đô thị mới trong phạm vi quy hoạch.

Theo Bộ Xây dựng, Măng Đen là vùng có rất nhiều tiềm năng về du lịch và có vị thế trở thành động lực phát triển phía Đông Bắc tỉnh Kon Tum.

Việc lập Quy hoạch chung xây dựng vùng sinh thái quốc gia Măng Đen và đô thị Kon Plông nhằm bảo vệ và phát huy giá trị thiên nhiên của khu vực, xác định rõ các khu chức năng để quản lý đầu tư và xây dựng tại Măng Đen, làm tiền đề đưa Măng Đen thành vùng du lịch sinh thái quốc gia là cần thiết và cấp bách.

Theo Bộ Xây dựng, phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen đến năm 2030, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Kon P lông, tỉnh Kon Tum với quy mô dự kiến 138.116 ha (phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáo huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp huyện Đắk Tô, Đắk Hà, tỉnh Kon Tum).

Dự kiến quy hoạch chung xây dựng này định hướng phát triển Măng Đen trở thành vùng du lịch sinh thái mang tầm cỡ quốc ia, gắn việc phát triển du lịch và các ngành kinh tế khác với việc phát triển cộng đồng dân cư, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững và giữa gìn văn hóa đặc thù của địa phương.

Mặt khác, Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen còn là cơ sở thực hiện các quy hoạch cụ thể, khai thác tiềm năng, thế mạng về tài nguyên thiên nhiên và phát huy giá trị của vùng du lịch, đồng thời bảo tồn sinh thái và nền văn hóa mang đậm bản sắc của địa phương.

6 tháng đầu năm 2022, Kon Tum không phát hiện hành vi tham nhũng
UBND tỉnh Kon Tum cho rằng, 6 tháng đầu năm 2022, qua thanh tra, không phát hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư