Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 22 tháng 07 năm 2024,
Lâm Đồng rà soát các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt
Linh Đan - 04/07/2024 09:15
 
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

Theo đó, đối với đề xuất tháo gỡ vướng mắc liên quan đến Quy hoạch khoáng sản theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện (Bảo Lâm, Di Linh, Lạc Dương, Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh) và thành phố Bảo Lộc khẩn trương rà soát, thống kê, cập nhật toàn bộ ranh giới, diện tích, thông tin liên quan đến các dự án đã, đang và dự kiến triển khai triển địa bàn tỉnh có chồng lấn với ranh giới quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 và khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Kết quả báo cáo gửi Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/7/2024.

Đối với vướng mắc giữa quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và quy hoạch xây dựng, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Chính phủ xem xét phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2026 – 2030; quy định cụ thể thời gian phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia cho cấp tỉnh vào quý I năm cuối kỳ quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch, cấp tỉnh phân bổ cho cấp huyện là sau thời gian 1 tháng kể từ thời điểm cấp quốc gia phân bổ; cấp huyện chịu trách nhiệm hoàn chỉnh việc lập trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch trong năm đầu của kỳ quy hoạch theo quy định của Luật Đất đai.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất các bộ, gành chủ quản xem xét, báo cáo Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc xác định sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp giữa các quy hoạch (thống nhất về mặt chỉ tiêu, về mặt không gian là vị trí, ranh giới, loại đất, hay danh mục công trình), để thực hiện thu hút dự án đầu tư và thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp phép xây dựng…

Đối với việc triển khai các quy hoạch xây dựng, đô thị, nông thôn, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc xây dựng kế hoạch, giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, đô thị, nông thôn đảm bảo phù hợp với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Tây Nguyên, quy hoạch tỉnh và quy hoạch sử dụng đất để đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai thu hút các dự án đầu tư theo quy định; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

Kinh tế “tụt dốc”, Lâm Đồng tức tốc xây dựng kịch bản tăng trưởng
Kinh tế tỉnh Lâm Đồng “tụt dốc” chưa từng thấy. Nói như ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đây là “vấn đề không...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư