Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Hà Nội
Lên kế hoạch hoàn thành xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số
Minh Thắng - 28/06/2022 06:05
 
TIN LIÊN QUAN

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025”.  

Theo kế hoạch, mục tiêu tổng quát giai đoạn 2022-2025, Thành phố xác định hoàn thành xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số thành phố Hà Nội hoạt động minh bạch, hiệu quả, cung cấp các dịch vụ của cơ quan nhà nước dựa trên nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, Thành phố cũng sẽ cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước; từng bước cung cấp dữ liệu mở của chính quyền Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; Hà Nội thuộc nhóm 5 địa phương đứng đầu cả nước về phát triển Chính quyền điện tử, hình thành Chính quyền số.

Về một số chỉ tiêu chủ yếu trong việc cung cấp dịch vụ công, TP Hà Nội đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4; 100% DVCTT được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó theo thỏa thuận, phù hợp tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT được định danh và xác thực hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương…

Giai đoạn 2022-2025, Thành phố cũng đặt mục tiêu tối thiểu 50% dịch vụ công mới của cơ quan nhà nước có sự tham gia cung cấp của doanh nghiệp hoặc tổ chức ngoài nhà nước; 100% công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc; 100% cơ quan nhà nước của Thành phố tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất; 100% cuộc họp cấp Thành phố và 80% cấp huyện được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Thành phố…

Để hoàn thành các mục tiêu, chủ yếu nêu trên, TP Hà Nội triển khai 06 nhóm nhiệm vụ, gồm: hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng số; phát triển nền tảng, hệ thống; phát triển dữ liệu; phát triển ứng dụng và đảm bảo an toàn thông tin. Đồng thời, Thành phố cũng đề ra 06 nhóm giải pháp, gồm: đảm bảo nguồn nhân lực CNTT; tập huấn, bồi dưỡng; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức; hợp tác giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; cải cách hành chính, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ; hợp tác trong nước và quốc tế.

Căn cứ Kế hoạch, UBND TP Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố xây dựng và trình UBND Thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện hằng năm; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Sở, ban, ngảnh, UBND các quận, huyện, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch; là đầu mối tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này và kế hoạch hằng năm, định kỳ báo cáo UBND Thành phố.

Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2022-2025 tại cơ quan, đơn vị, địa bàn mình phụ trách và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm gắn kết chặt chẽ cải cách hành chính với ứng dụng CNTT, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư