Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 23 tháng 05 năm 2024,
Licogi 16 đính chính bản cáo bạch phát hành ra công chúng
Chí Tín - 29/11/2019 15:50
 
Công ty cổ phần Licogi 16 (mã L16, sàn HoSE) vừa đính chính bản cáo bạch phát hành ra công chúng.
Công ty dự kiến dành 130 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn
Licogi 16 dự kiến dành 130 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn

Cụ thể, nội dung sau khi đính chính là Công ty phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:3 (nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 10 quyền mua được mua 3 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác.

Các đối tượng khác bao gồm, nhưng không giới hạn là thành viên Hội đồng quản trị, Bản kiểm toán nội bộ, Ban lãnh đạo công ty, các cổ đông hiện hữu. Giá bằng với giá phát hành cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).

Số cổ phiếu lẻ phát sinh hoặc số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh được chào bán cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định.

Trường hợp nhà đầu tư được phân phối số cổ phiếu còn dư theo quyết định của Hội đồng quản trị mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư đó vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Trước đó, Licogi 16 đã có kế hoạch phát hành ra công chúng với số lượng gần 29,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với giá trị vốn cần huy động là gần 294 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sử dụng vốn sau phát hành, Công ty dự kiến dành 130 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn và dùng 164 tỷ đồng để góp vốn và Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Điền Phước để triển khai Dự án bất động sản Điền Phước.

Licogi 14 om tiền của cổ đông
Sau hơn 1 năm huy động vốn từ cổ đông và để tiền “ngủ yên”, đến tháng 7/2019, Công ty cổ phần Licogi 14 (mã L14) mới đủng đỉnh cho biết,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư