Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 08 năm 2022, 05:44:19
Long An: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tăng cao so với cùng kỳ
Trúc Giang - 01/07/2022 09:06
 
Tính đến hết tháng 6 năm 2022, giá trị khối lượng thực hiện đầu tư công là 3.697,262 tỷ đồng, đạt 53,3% kế hoạch; giá trị giải ngân khoảng 3.493,014 tỷ đồng, đạt 50,35% kế hoạch.
Long An phấn đấu đến hết Quý III năm 2022, tỷ lệ giải ngân tối thiểu đạt 70-75% kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Theo UBND tỉnh Long An, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh đã phân bổ là 6.937,980 tỷ đồng (tỉnh Long An giao cao hơn Trung ương giao 304 tỷ đồng, gồm: 27 tỷ đồng từ nguồn vốn tiền sử dụng đất và 277 tỷ đồng vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022).

Đến hết tháng 6 năm 2022, giá trị khối lượng thực hiện là 3.697,262 tỷ đồng, đạt 53,3% kế hoạch; giá trị giải ngân khoảng 3.493,014 tỷ đồng, đạt 50,35% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân đạt 34,6% kế hoạch).

Trong đó, vốn do tỉnh quản lý là 5.004,032 tỷ đồng; đến hết tháng 6 năm 2022, giá trị khối lượng thực hiện khoảng 2.616,288 tỷ đồng, đạt 52,28% kế hoạch; giá trị giải ngân đạt 2.412,04 tỷ đồng, đạt 48,2% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân đạt 32,7% kế hoạch).

Vốn do huyện quản lý là 1.933,948 tỷ đồng; đến hết tháng 6 năm 2022 giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân đạt 1.080,9 tỷ đồng, đạt 55,9% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân đạt 39% kế hoạch).

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Long An tăng cao hơn so với cùng kỳ là do ngay từ đầu năm, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 đạt kế hoạch; chỉ đạo các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện thủ tục giải ngân, không để dồn vào những tháng cuối năm; khối lượng thực hiện phải gắn với kế hoạch vốn và theo đúng lộ trình phân bổ vốn không để nợ mới phát sinh.

Đến đầu quý III/2022, những công trình được ghi vốn trong năm 2022 chưa được khởi công hoặc chưa có khối lượng thanh toán thì UBND tỉnh sẽ điều chuyển vốn sang các công trình có nhu cầu vốn và hoàn thành trong năm 2022. Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các chủ đầu tư định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả giải ngân về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc và kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh.

UBND tỉnh Long An cho biết, từ nay đến cuối năm, tỉnh tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao tốc độ tăng trưởng. Phấn đấu đến hết Quý III/2022, tỷ lệ giải ngân tối thiểu đạt 70-75% kế hoạch đầu tư công năm 2022. Khẩn trương đẩy nhanh triển khai 3 công trình trọng điểm và các công trình thuộc Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI.

Long An thu hút gần 400 triệu USD vốn FDI trong 5 tháng đầu năm
Từ đầu năm đến nay, Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 23 dự án FDI, với vốn đầu tư cấp mới 243,6 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 31 dự án...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư