Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2022, 16:06:09
Luật PPP, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sửa đổi sẽ được thảo luận ở phiên họp 37 của Thường vụ Quốc hội
Như Chính - 29/08/2019 08:14
 
Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37.
Nghe bài viết này tại đây :
Ảnh minh họa: Phiên họp thứ 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ảnh minh họa: Phiên họp thứ 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Dự án Luật Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị: Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan; tờ trình của Chính phủ về phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018; phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chuẩn bị Báo cáo về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Báo cáo sơ kết của Chính phủ 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành năm 2019; chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các bộ: Công an, Quốc phòng chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2019.

Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật năm 2019; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị: Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập 4 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư