Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Lương cơ bản của Chủ tịch Tập đoàn là 36 triệu đồng/tháng
Khánh An - 21/05/2013 07:06
 
Theo Nghị định 51/2013/NĐ-CP, quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý được xác định theo năm, tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động, do công ty xây dựng và trình chủ sở hữu phê duyệt.
TIN LIÊN QUAN
Quỹ tiền lương của Tập đoàn kinh tế sẽ được
công khai hàng năm (Ảnh minh họa)

(baodautu.vn) Mức lương cơ bản của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch chuyên trách trong Tập đoàn kinh tế nhà nước được quy định là 36 triệu đồng/tháng.

Đây là quy định mới tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP về quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Các vị trí này ở tổng công ty đặc biệt và tổng công ty nhà nước được quy định mức lương cơ bản tương ứng là 33 và 31 triệu đồng/tháng.

Lương cơ bản của chức danh tổng giám đốc trong tập đoàn kinh tế nhà nước cũng được xác định ở mức 35 triệu đồng/tháng. Các vị trí này tổng công ty đặc biệt và tổng công ty nhà nước nhận mức lương cơ bản tương ứng là 32 và 30 triệu đồng/tháng.

Trên cơ sở mức mức lương cơ bản, mức tiền lương thực tế của các chức danh này sẽ được tính gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh trong năm. Nếu công ty đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, mức tiền lương bình quân thực tế được tăng thêm, nhưng tối đa bằng 0,5 lần mức lương cơ bản. Nếu công ty lỗ, mức tiền lương bình quân thực hiện bằng mức tiền lương chế độ tính trên cơ sở hệ số lương và mức lương cơ sở. Hàng năm, các chức danh này sẽ được tạm ứng bằng 80% của số tiền lương, thù lao tạm tính cho tháng đó; 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm.

Đặc biệt, vào quý I hàng năm, chủ sở hữu của các công ty nhà nước phải thông báo công khai quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng và mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập bình quân hàng tháng năm trước liền kề của từng viên chức quản lý công ty nhà nước trên trang thông tin điện tử của chủ sở hữu.

Cũng trong Nghị định này, Thủ tướng Chính phủ đã quy định hạng tập đoàn kinh tế được áp dụng đối với công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước.

Hạng tổng công ty đặc biệt là các công ty mẹ chuyển đổi từ tổng công ty, công ty nhà nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng tổng công ty đặc biệt hoặc xếp lương theo hạng tổng công ty đặc biệt.

Hạng tổng công ty đặc biệt cũng được áp dụng đối với công tỵ mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, có đủ các điều kiện như giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế, có vốn nhà nước từ 1.000 tỷ đồng trở lên, lợi nhuận 100 tỷ đồng trở lên, nộp ngân sách 100 tỷ đồng trở lên và có trên 10 đơn vị thành viên.

Nghị định 51/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 nhưng các quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 1/5/2013.

Riêng Viettel được tiếp tục áp dụng quy định tại Nghị định 65/2011/NĐ-CP của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền tương đối với Công ty mẹ - Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013 để xác định tiền lương năm 2013.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư