Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 09 năm 2021, 08:07:05
Miệt thị công nhân, "chuyện thường" ở Xí nghiệp May 8
Sỹ Chức - 08/06/2013 07:22
 
Trái với phủ nhận của bà Ninh Thị Ty, công nhân ở Xí nghiệp May 8 cho biết, việc lãnh đạo và các cán bộ Nhà máy mắng, chửi người lao động ở đây là chuyện “bình thường”.
TIN LIÊN QUAN
Anh hùng lao động miệt thị người lao động?
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty May Hồ Gươm Ninh Thị Ty còn là Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2009.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư