• Mô hình tàu ngầm Kilo trên núi Khánh Hòa thu hút du khách
  • Mô hình tàu ngầm Kilo trên núi Khánh Hòa thu hút du khách
  • Mô hình tàu ngầm Kilo trên núi Khánh Hòa thu hút du khách
  • Mô hình tàu ngầm Kilo trên núi Khánh Hòa thu hút du khách
  • Mô hình tàu ngầm Kilo trên núi Khánh Hòa thu hút du khách
  • Mô hình tàu ngầm Kilo trên núi Khánh Hòa thu hút du khách
  • Mô hình tàu ngầm Kilo trên núi Khánh Hòa thu hút du khách
  • Mô hình tàu ngầm Kilo trên núi Khánh Hòa thu hút du khách
  • Mô hình tàu ngầm Kilo trên núi Khánh Hòa thu hút du khách
  • Mô hình tàu ngầm Kilo trên núi Khánh Hòa thu hút du khách
Mô hình tàu ngầm Kilo trên núi Khánh Hòa thu hút du khách
Xuân Ngọc (vnexpress) - 04/03/2019 21:55
Dài 70 m, rộng 10 m, mô hình tàu ngầm làm bằng bê tông được đặt trên vùng núi huyện Cam Lâm.
Tag:
Bình luận của bạn về bài viết...