Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 02 năm 2023, 18:57:00
MSB chốt danh sách cổ đông chia cổ phiếu thưởng 30%
H.T - 21/09/2022 16:43
 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa công bố ngày 11/10/2022 là hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30%.

     

f
Vốn điều lệ của MSB sẽ đạt 20.000 tỷ đồng sau tăng vốn.

 Theo đó, số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 458.250.000 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là 4.582,5 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau phát hành sẽ tăng lên 1.985,75 triệu cổ phiếu.

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu thưởng này, MSB sẽ tiến hành thủ tục xin phê duyệt của các cơ quan chức năng để triển khai chương trình lựa chọn cho người lao động - ESOP 2022. Cụ thể, ngân hàng phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu cho người lao động có đóng góp và găn bó với hoạt động ngân hàng, nguồn vốn sử dụng cho phát hành cổ phiếu ESOP 2022 cũng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Dự kiến, vốn điều lệ của MSB sẽ đạt 20.000 tỷ đồng sau 2 đợt tăng vốn này.

Song song với kế hoạch tăng vốn như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã phê duyệt, MSB cũng vừa thành lập Ủy ban phát triển bền vững trực thuộc Hội đồng quản trị với chức năng thực thi chiến lược tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào hoạt động kinh doanh của MSB.

Theo định hướng này, ngân hàng sẽ thiết lập các nguyên tắc và tiêu chuẩn nhằm đạt được hiệu quả về tất cả các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường, đồng thời thiết kế những giải pháp tài chính hữu ích để thúc đẩy, hỗ trợ khách hàng dần định hướng hoạt động kinh doanh theo xu thế phát triển bền vững. Đây là bước đi khá sớm, thể hiện quyết tâm cao của Ban lãnh đạo MSB khi xu thế này đang là xu thế tất yếu của các quốc gia phát triển.

MSB cho biết thời gian tới sẽ xây dựng mô hình đặc thù nhằm đánh giá, phân loại rủi ro tác động đến môi trường và xã hội của khách hàng vay vốn, nhà cung cấp… bao gồm cả bộ tiêu chuẩn nhằm đánh giá tác động đến môi trường của từng ngành nghề khác nhau. Ngân hàng cũng đưa ra những kế hoạch với mục tiêu nâng tầm quản trị nhằm đáp ứng không chỉ quy định trong nước mà còn theo các tiêu chuẩn tiên tiến quốc tế. “Ngân hàng bền vững (responsible bank) là ngân hàng cân bằng được lợi ích của nhiều bên liên quan, bao gồm lợi ích cho khách hàng, cổ đông và mở rộng hơn là lợi ích cho cả cộng đồng”, đại diện MSB chia sẻ.

Kinh doanh bền vững sẽ mang lại những lợi ích về tài chính và phi tài chính cho MSB. Ngân hàng sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tài chính nước ngoài, tổ chức phi chính phủ để học tập kinh nghiệm cho quá trình chuyển đổi, hướng tới tài trợ vốn, mua trái phiếu xanh phát hành bởi cho các dự án có cam kết, đảm bảo tuân thủ các tiêu chí về giảm thải carbon, bảo vệ hệ sinh thái rừng biển, tài nguyên, phát triển xã hội, con người, cộng đồng. Việc cam kết chuyển đổi hoạt động theo các tiêu chuẩn quốc tế này của MSB cũng minh chứng cho khả năng thích ứng linh hoạt của ngân hàng trong vài năm gần đây.

Trải qua 2 năm đại dịch với nhiều thay đổi, MSB nhận thức ngoài mục tiêu tăng trưởng và hoạt động hiệu quả về mặt kinh tế, ngân hàng cần tích cực đóng góp trách nhiệm trong bảo vệ các giá trị thiết yếu cho môi trường, xã hội, cộng đồng.

MSB: Trích lập dự phòng giảm 88% giúp lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng
Không còn khoản thu nhập bất thường, lợi nhuận thuần của MSB giảm so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, trích lập dự phòng giảm tới gần 88% giúp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư