Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Năm 2024, Hưng Yên phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Quỳnh Nga - 01/03/2024 17:08
 
UBND tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024.

Năm 2023, toàn tỉnh Hưng Yên huy động được trên 11.400 tỷ đồng trong xây dựng NTM. Toàn tỉnh có thêm 19 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 17 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao là 102/139 xã, 36 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 153 khu dân cư được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng đã làm rõ hơn kết quả xây dựng NTM năm 2023, thảo luận, bàn giải pháp nâng cao các tiêu chí hiện còn khó khăn, đặc biệt đối với 37 xã chưa đạt NTM nâng cao.

Năm 2024, tỉnh Hưng Yên phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 30% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, phấn đấu có từ 1 đến 2 huyện được công nhận huyện NTM nâng cao.

Huyện Phù Cừ (Hưng Yên) phấn đấu về đích huyện Nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Hưng Yên đã thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Bám sát các văn bản, hướng dẫn của trung ương, bộ, ngành để triển khai thực hiện; rà soát, nghiên cứu, tham mưu các cơ chế chính sách dành riêng cho địa phương. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM, xây dựng gương điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất tiêu biểu. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại. Huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí sự nghiệp môi trường cho các huyện, thị xã, thành phố; các giải pháp thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hùng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Phó Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đánh giá cao kết quả xây dựng NTM mà Hưng Yên đã đạt được trong thời gian qua với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Để bảo đảm mục tiêu đề ra, ông Nam yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, sở, ngành, địa phương tập trung một số nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM; các ngành thành viên  Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện nội dung các tiêu chí.

Xây dựng nông thôn mới làm thay đổi rõ nét diện mạo đời sống nông thôn.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố tập trung đi vào thực chất nội dung các tiêu chí. Huy động các nguồn lực xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tiến hành rà soát hạ tầng kinh tế kỹ thuật để lập kế hoạch đầu tư xây dựng bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương và duy trì, nâng cao tiêu chí. Thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh – sạch – đẹp. Bảo đảm công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự, quốc phòng địa phương. Huyện Văn Giang và huyện Phù Cừ rà soát, tự đánh giá kết quả thực hiện nội dung các tiêu chí huyện NTM nâng cao, có kế hoạch cụ thể hoàn thiện tiêu chí, thực hiện các bước đề nghị thẩm tra, thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Còn đối với 37 xã chưa đạt NTM nâng cao, Ban chỉ đạo các cấp cần rà soát, đánh giá các tiêu chí còn thiếu, còn khó khăn để có giải pháp cụ thể. Đồng thời nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp để hoàn thành các nội dung tiêu chí NTM mới nâng cao.

Hưng Yên đốc thúc tiến độ các dự án trọng điểm
Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2025 (Ban Chỉ đạo) vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư