Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Năm ánh sao đưa Chiến thắng Điện Biên Phủ thành mốc son thời đại
Nguyễn Thanh Tuấn - 06/05/2014 08:05
 
() Cách đây tròn 6 thập kỷ, trên mảnh đất Điện Biên, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, Bác Hồ, quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, không quản hy sinh, gian khổ, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại, “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đưa cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.
TIN LIÊN QUAN

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã lùi sâu theo dòng chảy của thời gian, nhưng ý nghĩa và giá trị lịch sử của nó vẫn trường tồn. Cùng nhìn lại những yếu tố khiến Chiến thắng Điện Biên Phủ được ghi dấu như một mốc son thời đại, còn nguyên giá trị đối với dân tộc Việt Nam và cả nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

  60 Chiến thắng Điện Biên Phủ  
  7h30 ngày 7/5/1954, lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm của Tướng De Castries  

1. Chiến thắng Điện Biên Phủ - đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp đã tạo cơ sở căn bản đi đến ký kết Hiệp định Genève về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Trước sự lớn mạnh của cách mạng Triều Tiên và Việt Nam, đế quốc Mỹ và thực dân Pháp từng bước thất bại trên chiến trường, ngày 25/1/1954, Hội nghị Tứ cường khai mạc tại Berlin (Đức) đã đi đến nhất trí triệu tập Hội nghị Genève để bàn giải pháp hòa bình cho Triều Tiên và Đông Dương. Tuy vậy, sau 2 tháng, Hội nghị vẫn chưa triệu tập được.

Với âm mưu tiếp tục can thiệp để duy trì sự có mặt của quân Pháp ở Đông Dương, đế quốc Mỹ tăng cường viện trợ cho quân đội Pháp và cùng chính quyền thực dân đẩy mạnh hoạt động quân sự, đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch Nava, hòng giành thắng lợi quyết định trên chiến trường. Nhưng Kế hoạch Nava của Pháp và Mỹ đang đứng trước nguy cơ thất bại, do sức mạnh quân sự của quân và dân trên khắp các chiến trường Đông Dương.

Từ giữa tháng 3/1954, ta mở nhiều đợt tấn công, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ có nguy cơ tiêu diệt; cùng với đó là sức ép của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, ngày 26/4/1954, Hội nghị Genève đã được triệu tập bàn về chiến tranh ở Đông Dương. Trong khi các bên vẫn đang bàn cãi về thành phần tham dự Hội nghị, thì ngày 7/5/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh dấu chấm hết cho âm mưu, bản chất ngoan cố, hiếu chiến của Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên bàn Hội nghị; buộc Chính phủ Pháp cùng các bên tham dự Hội nghị (trừ Mỹ) đã ký kết Hiệp định Genève, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương ngày 21/7/1954. Đây cũng là chiến thắng quyết định thắng lợi của ta trên mặt trận ngoại giao, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Thực dân Pháp ở Việt Nam.

Ngày 10/10/1954, quân và dân ta tiếp quản Thủ đô Hà Nội; ngày 13/5/1955, tên lính viễn chinh Pháp cuối cùng đã rút khỏi Hải Phòng, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Từ đỉnh cao của thắng lợi này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào thời kỳ cách mạng mới.

2. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Với chiến thắng Điện Biên Phủ, miền Bắc hoàn toàn giải phóng và trở thành căn cứ địa cách mạng rộng lớn, hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng như những đóng góp của hậu phương miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam đã củng cố lòng tin của nhân dân hai miền vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến.

  Điện Biên Phủ, Chiến thắng Điện Biên Phủ  
  Chiến trường Điện Biên Phủ 60 năm trước, nay phủ một màu xanh  

Đây là tiền đề tất yếu dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (30/4/1975), đúng như Đảng ta khẳng định: “Không thể nào có thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nếu không có miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Miền Bắc đã dốc vào cuộc chiến tranh cứu nước và giữ nước toàn bộ sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa và đã làm tròn một cách xuất sắc nghĩa vụ căn cứ địa cách mạng của cả nước”.

3. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lớn mạnh, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, thế và lực của ta yếu hơn nhiều lần so với kẻ thù. Nhưng nhờ có sự lãnh đạo tài tình với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, quân và dân ta đã giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Thực dân Pháp bằng trận quyết chiến chiến lược tại Điện Biên Phủ.

Qua chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đảng ta đã đúc rút những kinh nghiệm quý để tiếp tục lãnh đạo chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Đó là truyền thống của một dân tộc đất không rộng, người không đông, vũ khí, trang bị chưa hiện đại, nhưng với ý chí quyết tâm cao, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vẫn có thể đánh thắng một đế quốc to, quân đông, vũ khí trang bị hiện đại.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ 34 chiến sĩ với vũ khí thô sơ, tầm vông, giáo mác, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ, quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng trưởng thành làm lên chiến thắng Điện Biên Phủ.

   
  Qua 60 năm, Điện Biên hôm nay đang từng ngày phát triển vững mạnh  

Những bước trưởng thành của quân đội ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững tin, dám đánh, quyết đánh và đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

4. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt sự đô hộ của chủ nghĩa Thực dân Pháp ở 3 nước Đông Dương, mở đầu quá trình sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ buộc chính quyền Pháp phải chấm dứt chính sách cai trị thực dân, tiến hành trao trả độc lập cho nhiều nước thuộc địa ở châu Á và châu Phi, đồng thời xem xét lại vị thế và các chính sách của mình đối với các nước vốn là thuộc địa cũ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm thức tỉnh và cổ vũ, động viên các dân tộc bị áp bức trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. Gần 2 thập kỷ sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hàng loạt quốc gia ở các châu Á, Phi, Mỹ La-tinh đã lần lượt giành độc lập với hình thức và mức độ khác nhau; phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân chủ và tiến bộ xã hội phát triển ngày càng sâu rộng; Việt Nam trở thành nước tiên phong, là biểu tượng sáng ngời trong phong trào giải phóng dân tộc, đánh đổ chủ nghĩa thực dân cũ, mở ra một trang lịch sử mới cho nhân loại, góp phần làm thay đổi cục diện thế giới.

Đánh giá về ý nghĩa Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong dịp kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”.

5. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã mở ra giai đoạn cách mạng mới để dân tộc ta tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạo ra những thay đổi căn bản trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, ngoại giao… cho cách mạng Việt Nam và mở đầu một giai đoạn đoạn mới, miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.

Dưới ánh sáng của đường lối đúng, cách mạng Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi to lớn, đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và quân chư hầu, củng cố vững chắc chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, vị thế ngày càng cao của đất nước trên con đường hội nhập quốc tế đã khẳng định  tầm vóc, ý nghĩa và giá trị lịch sử của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Thời gian đã lùi xa, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là một mốc son lịch sử chói lọi, để lại những bài học quý, sống động, tiếp tục soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

Những bài học đó không những có giá trị trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mà còn được bạn bè thế giới đánh giá cao, coi đó là hình mẫu để học tập, làm theo.

Năm 1984, Hội nghị khoa học về chiến thắng Điện Biên Phủ tổ chức tại La Habana (Cuba), lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Cuba, Phidel Catro có câu nói nổi tiếng ca ngợi chiến công vĩ đại của nhân dân Việt Nam: “Việt Nam đã có những đóng góp phi thường cho loài người. Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam là bài học lớn nhất đối với tất cả các chiến sĩ, tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Việt Nam là bài học thực tiễn và một bài học lý luận lớn”.

Kể từ chiến thắng Điện Biên Phủ đến nay, biết bao sự kiện trọng đại diễn ra trên hành tinh, nhưng các thế hệ người dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình, độc lập tự do, tiến bộ xã hội trên thế giới vẫn mãi mãi ngưỡng mộ, tôn vinh Chiến thắng Điện Biên Phủ - một trong những chiến công chống ngoại xâm oanh liệt của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX; chiến thắng đó mang tầm vóc thời đại, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới và mãi mãi là nguồn sức mạnh tiếp sức cho dân tộc ta giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.n

(*) Lược trích bài viết của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam; Tiêu đề do Báo Đầu tư đặt.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư