Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Nâng cao vai trò của người dân trong công cuộc phát triển Thủ đô
Nguyễn Ly - 04/07/2024 22:38
 
Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội TP. Hà Nội đã triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản của Trung ương, Thành phố về thực hiện dân chủ.

Ngày 4/7, Ban Chỉ đạo Xây dựng và Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.  

Thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp Thành phố đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung về thực hiện dân chủ theo chương trình, kế hoạch đề ra gắn với chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Nhờ đó, nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, các doanh nghiệp và nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở có chuyển biến tích cực. Trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở ngày càng được nâng cao.

Toàn cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội, giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy ước dân chủ ở cơ sở.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tiếp tục được duy trì, thực hiện theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND Thành phố tiếp công dân 2 buổi, ủy nhiệm các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thành phố tiếp công dân 1 buổi đối với 3 vụ việc có nội dung phức tạp, kéo dài. HĐND Thành phố tiếp nhận 418 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Ban Chỉ đạo Thành phố thành lập 3 đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở tại 12 đơn vị bao gồm 6 quận, huyện và 6 xã, phường. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện những thiếu sót của các đơn vị để rút kinh nghiệm hoạt động, ghi nhận, nhân rộng những cách triển khai sáng tạo, hiệu quả.

Thông qua xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, đấu tranh chống suy thoái về đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Đặc biệt là tạo sự gắn bó, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. 

Phát huy quyền làm chủ của người dân

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy quyền làm chủ của người dân theo quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Phó bí thư Thành ủy cho biết, việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở hiệu quả sẽ góp phần khẳng định quyền làm chủ của người dân, theo đúng tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận.Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng đánh giá cao sự vào cuộc của Ban chỉ đạo Thành phố cũng như các địa phương trong thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong 6 tháng qua.

Cùng với đó, biểu dương các đơn vị có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hành Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nhờ đó, trên địa bàn Thành phố không phát sinh các “điểm nóng”, đặc biệt liên quan đến giải phóng mặt bằng triển khai các dự án

Phó bí thư Thành ủy cũng cho biết, Quốc hội vừa thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) và cho ý kiến vào Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. 

Đây là căn cứ khoa học và công cụ quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất công tác quản lý Nhà nước và hoạch định chính sách, kiến tạo không gian, động lực phát triển nhằm khai thác tối đa tiềm năng nổi trội, lợi thế đặc thù của Thành phố với “tầm nhìn mới - tư duy mới” để tạo ra “cơ hội mới - giá trị mới”.

Vì vậy, Phó bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương cần làm gì để lan tỏa tinh thần trên đến mỗi người dân, gia đình của Thủ đô. Trong đó, tạo môi trường thuận lợi nhất để người dân được tham gia vào công việc chung của địa phương cũng như Thành phố. 

"Để làm được điều đó, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải hoạt động thực sự hiệu quả, qua đó khơi dậy được khát vọng phát triển của người dân, niềm tự hào của người dân Thủ đô về quê hương, làng xóm; để mỗi người dân Thủ đô thấy được trách nhiệm của mình trong đóng góp vào sự phát triển chung đó", Phó bí thư Thành ủy nhấn mạnh. 

Ông Phong cũng đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. "Phát huy dân chủ đồng thời phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân", ông Phong lưu ý.

Thông qua Luật Thủ đô, thử nghiệm có động cơ trong sáng được miễn trách nhiệm hình sự
Với 462 phiếu thuận, chiếm 95,06%, Luật Thủ đô đã được thông qua trong phiên làm việc sáng 28/6. Luật có 7 chương, 54 điều.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư