Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng
Hà An - 25/02/2023 12:24
 
Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt 16.024 tỷ đồng trong năm 2022.
Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến giải ngân vốn tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2022 - 2023 thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Cụ thể, trong năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính đạt 827 tỷ đồng, với hơn 85.000 lượt khách hàng mua máy vi tính và thiết bị học tập trực tuyến. Cho vay nhà ở xã hội đạt 4.032 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hơn 10.800 căn nhà ở xã hội; cho vay hỗ trợ việc làm đạt 10.000 tỷ đồng, với hơn 211.000 khách hàng được vay vốn.

Ngân hàng Chính sách xã hội cũng cho vay các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập đạt 194 tỷ đồng, với gần 2.600 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập vay vốn. Bên cạnh đó, cho vay phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đạt 971 tỷ đồng, với gần 19.500 khách hàng vay vốn.

Đến ngày 31/12/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân số vốn vay các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất đạt hơn 93.000 tỷ đồng, cho trên 2,2 triệu khách hàng; thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm, tổng số tiền hỗ trợ là 878 tỷ đồng.

“Các chính sách tín dụng ưu đãi thuộc Chương trình theo Nghị quyết 11/NQ-CP đã mang lại những kết quả khả quan, thực hiện đúng theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và mục tiêu của Chương trình đề ra, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho đời sống của người dân, người lao động, các nhóm yếu thế, người nghèo, người chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội”, Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đánh giá.

Thông tin tại Hội nghị cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như liên quan đến nguồn vốn, tiến độ giải ngân Chương trình, cơ chế chính sách..., đặc biệt là chương trình cho vay nhà ở xã hội và Nghị định số 28/2022/NĐ-CP tỷ lệ giải ngân vốn chưa cao.

Cụ thể, đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội đến hết năm 2022, đã giải ngân 9.929 tỷ đồng trong kế hoạch 15.000 tỷ đồng vốn của 2 năm 2022 - 2023. Nguyên nhân là trong quá trình triển khai thực hiện, nguồn cung nhà ở xã hội tại các địa phương còn hạn chế, nhiều công trình chưa khởi công theo kế hoạch, đối tượng có nhu cầu vay vốn nhưng qua rà soát không đủ điều kiện vay.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án nhà ở xã hội, từ đó tạo nguồn cung về nhà ở xã hội, đồng thời hỗ trợ kịp thời các đối tượng có nhu cầu về nhà ở được mua, thuê mua hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức tiếp cận, hướng dẫn, triển khai cho vay theo quy định.

Theo ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội, các cơ quan dân tộc tại các địa phương phối hợp với các sở, ngành và chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh cần sớm xác định, xây dựng kế hoạch và tổng hợp nhu cầu vốn tín dụng của các đối tượng thụ hưởng chính sách đối với các dự án, làm cơ sở để Ngân hàng xây dựng kế hoạch tín dụng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vốn và thực hiện cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

Về phía Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội nói chung, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là tăng cường huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội.

Các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung tổ chức, triển khai cho vay đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng khác dễ dàng tiếp cận chính sách, đảm bảo tính khả thi của chính sách, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất Chính phủ bố trí nguồn vốn để thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP cho giai đoạn 2024 - 2025 và thường xuyên rà soát, báo cáo Chính phủ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngân hàng chính sách xã hội góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
Chăm lo đời sống cho người nghèo và đối tượng yếu thế thông qua chính sách xã hội được xem là mô hình đặc biệt, riêng có của Việt Nam.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư