Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
Ngân hàng Chính sách xã hội: Đạt 66% kế hoạch tăng trưởng dư nợ trong 6 tháng đầu năm
Hà An - 10/07/2019 09:29
 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tích cực thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững.
Tổng giám đốc ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tại Hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Phó tổng giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải cho biết, tính đến ngày 30/6/2019, tổng nguồn vốn của Ngân hàng đạt 207.217 tỷ đồng; nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang để NHCSXH thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách đạt 14.128 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch giao tăng năm 2019.

Theo đó, nguồn vốn đã đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng tín dụng được củng cố và ngày càng nâng cao.

Đến ngày 30/6/2019, tổng dư nợ đạt 198.505 tỷ đồng; trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu tăng trưởng Thủ tướng Chính phủ giao là 173.855 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch tăng trưởng dư nợ. Gắn liền với việc tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên. Đến ngày 30/6/2019, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.488 tỷ đồng, chiếm 0,75% trên tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn là 807 tỷ đồng, chiếm 0,41% trên tổng dư nợ.

Trong 6 tháng đầu năm, đã có hơn 1.158.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 113.000 lao động, trong đó hơn 3.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 8.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng hơn 760.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng hơn 10.000 căn nhà ở cho các đối tượng chính sách...

Ngoài các mặt chủ yếu trên, Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cũng đề cập một số kết quả tích cực về cải cách thủ tục hành chính; hợp tác quốc tế, thông tin tuyên truyền về tín dụng chính sách trong nước và các tổ chức quốc tế; duy trì vận hành tốt hệ thống công nghệ thông tin...

Về hoạt động của Ngân hàng trong những tháng cuối năm 2019, ông Thắng yêu cầu các đơn vị trong hệ thống quyết tâm, tập trung, nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, tập trung giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, sớm hoàn thành kế hoạch đã được giao năm 2019.

Đồng thời, tăng cường xử lý, thu hồi nợ đến hạn, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng đối với các chương trình tín dụng; chấp hành nghiêm túc định mức Quỹ an toàn chi trả, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí vốn. Tham mưu cho các bộ, ban, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường chỉ đạo công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Theo đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống, tập trung vào các chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp hoặc chưa ổn định. Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề và phúc tra các chi nhánh tỉnh, thành phố theo kế hoạch.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, kịp thời bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý còn thiếu, nhằm hoàn thiện bộ máy hoạt động, tăng cường cán bộ cho các đơn vị hoạt động còn yếu; tổ chức tốt công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng nguồn nhân sự đủ điều kiện nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận.

Kiểm tra, rà soát kế hoạch vốn đầu tư, đảm bảo đầu tư đúng thủ tục, đúng mục đích. Bám sát tiến độ thực hiện các công trình, đồng thời nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tạo tính chủ động và bền vững trong hoạt động của NHCSXH.

Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2019 là tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 40. “Vì vậy, ngay từ bây giờ, cả hệ thống phải tập trung đẩy mạnh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực để chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao và bền vững. Từ Trung ương tới địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để cấp ủy, chính quyền hiểu và quan tâm tới hoạt động của NHCSXH, qua đó góp phần tăng thêm nguồn lực cho người dân để tập trung đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo”, ông Thắng nói.

Ngân hàng Chính sách xã hội nỗ lực đẩy lùi tín dụng đen
Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng đã yêu cầu các chi nhánh tại các tỉnh, thành phố phối hợp với các ban, ngành, địa phương nắm bắt sơ bộ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư