Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 08 năm 2022, 04:59:30
Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm
Hồng Dung - 06/07/2022 16:28
 
Cùng với việc tăng trưởng dư nợ, nâng cao chất lượng tín dụng cũng được Ngân hàng Chính sách xã hội chú trọng thực hiện.

Đến ngày 30/6/2022, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh toàn hệ thống chiếm 0,7% trên tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm khoảng 0,2% tổng dư nợ.

Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

8.896 tỷ đồng vốn ưu đãi phục hồi kinh tế đã đến tận tay người dân

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng cho biết, tính đến ngày 30/6/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân 8.896 tỷ đồng vốn vay ưu đãi trong Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP, với hơn 213.000 khách hàng vay vốn. Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm là 6.832 tỷ đồng với 142.359 khách hàng được vay.

Cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến là 654 tỷ đồng với 65.593 khách hàng vay. Cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ là 1.259 tỷ đồng với 4.050 khách hàng vay. Cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là 151 tỷ đồng với 1.851 khách hàng vay vốn.

Ngoài ra, thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, Ngân hàng Chính sách xã hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai kịp thời cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động khi ngừng việc và sau khi phục hồi sản xuất. Từ khi triển khai thực hiện đến khi kết thúc đợt giải ngân ngày 31/3/2022, 63 chi nhánh tỉnh, thành phố đã thực hiện giải ngân cho 1.548 người sử dụng lao động với số tiền 4.787 tỷ đồng để trả lương cho hơn 1,2 triệu lượt người lao động.

Kiểm soát tốt tín dụng chính sách xã hội

Được biết, tính đến ngày 30/6/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 286.169 tỷ đồng, tăng 29.844 tỷ đồng (tương đương tăng 11,6%) so với năm 2021; trong đó, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương 28.394 tỷ đồng, tăng 3.692 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 273.541 tỷ đồng, tăng 25.384 tỷ đồng (tương đương 10,2%) so với năm 2021, với hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 230.410 tỷ đồng, tăng 20.536 tỷ đồng (tương đương 9,8%) so với cuối năm 2021.

Tổng doanh số cho vay toàn hệ thống đạt 62.966 tỷ đồng, tăng 14.968 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, với gần 1,5 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 495.900 lao động, giúp hơn 3.100 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 12.800 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 921.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 703 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 4.400 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách...

Những tháng cuối năm 2022, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội yêu cầu toàn hệ thống tổ chức triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022, đặc biệt là giải ngân các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng.

Tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tích cực tham mưu triển khai tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP tại địa phương. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống.

“Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng công tác quản lý và xử lý nợ trong toàn hệ thống, đảm bảo việc xử lý nợ đúng đối tượng, công bằng, khách quan. Bên cạnh đó, tập trung triển khai chuyển đổi số của Ngân hàng Chính sách xã hội, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tín dụng chính sách…”, Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng nhấn mạnh.

Giảm lãi suất các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Chính phủ quyết định giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư