Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 08 năm 2022, 18:06:33
Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới
Quang Hưng - 14/12/2018 12:25
 
Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, những đóng góp của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê 3 năm qua đã tạo động lực, là cơ sở để phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu 5 năm của chương trình ngay trong năm 2019.
Ảnh: Quang Hưng
Ảnh: Quang Hưng

Trong 2 ngày 13 và 14/12, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị trong Ngành đã tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 218.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, những đóng góp của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê 3 năm qua đã tạo động lực, là nền tảng để thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, và là cơ sở để phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu 5 năm của chương trình ngay trong năm 2019.

Phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” thực hiện từ năm 2012 và được điều chỉnh trong năm 2016 để phù hợp với yêu cầu giai đoạn mới.

Phong trào đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể, gắn với từng đơn vị trong toàn Ngành theo 3 nhóm nội dung: Nhóm về triển khai công tác chỉ đạo, tuyên truyền phong trào thi đua; Nhóm về xây dựng cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực trong và ngoài nước xây dựng nông thôn mới; Nhóm về xây dựng, chỉ đạo điểm mô hình giúp các địa phương, các xã sớm đạt được các tiêu chí về nông thôn mới.

Tại Hội nghị sơ kết, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng đã đặt ra những vấn đề cần giải quyết trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới của Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê như: Vướng mắc trong thực hiện các cơ chế, chính sách của Chương trình: Luật Đầu tư công, Nghị định 161 về cơ chế đầu tư đặc thù, Quyết định 12 về tiêu chí, định mức phân bổ, Thông tư 01 về quy trình lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng… Các vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, bố trí vốn và thực hiện dự án thuộc Chương trình…

Các giải pháp, phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp tại các khu vực nông thôn nhằm thu hút lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế nông thôn; Các giải pháp chuyển đổi nghề đối với người dân bị thu hồi đất nông nghiệp; chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân và gia đình công nhân...

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, từ tháng 10/2012, Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát động phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” với các mô hình điểm tại các xã Đông Phương (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), xã Quỳnh Yên (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và xã Thiệu Trung (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo chương trình nông thôn mới và chính quyền cấp huyện, xã ở 3 địa phương tiến hành khảo sát, xác định nhu cầu hỗ trợ, giúp các xã sớm đạt tiêu chí nông thôn mới. Nội dung tập trung vào việc hỗ trợ nguồn lực, vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống và tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Cũng từ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các cơ chế, chính sách được ban hành kịp thời; công tác quy hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, công tác phân bổ, lồng ghép các nguồn lực đầu tư cho phong trào. Từ đó, phong trào ngày càng được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; xóa đói giảm nghèo ở địa bàn nông thôn có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện.

Trong khuôn khổ Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua Ngành  Kế hoạch, Đầu tư, Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018, chiều 13/12, Đảng ủy, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao 100 suất học bổng (trích từ Quỹ Học bổng Giải golf Vì trẻ em Việt Nam – Swing for The Kids) cho các em học sinh trường Tiểu học và THCS Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

[Infographic] Nông dân Việt Nam thi đua xây dựng nông thôn mới
Với chủ đề “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư