Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Ngày 10/10 là Ngày Chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nhung Bùi - 30/09/2022 14:46
 
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, ngày 10/10 hằng năm cũng được chọn là Ngày Chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày Chuyển đổi số Bộ Kế Hoạch và Đầu tư được tổ chức hằng năm nhằm 3 mục tiêu sau:

Một là, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Chuyển đổi số tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Hai là, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.

Ba là, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của các đơn vị, hành động đồng bộ ở các cấp lãnh đạo và sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trước đó, tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Như vậy, năm 2022 là năm đầu tiên Việt Nam có Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia
Mục tiêu đến năm 2030 đạt 90% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư