Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 12 năm 2021, 14:38:00
Ngày 27/1, Đại hội XII bầu Tổng Bí thư
Bá Thư - 22/01/2016 08:43
 
Theo chương trình, công tác nhân sự chủ chốt được Đại hội XII xem xét từ chiều 23/1. Ban Chấp hành Trung ương khóa XI sẽ báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trước khi các đại biểu thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Dự kiến, ngày 27/1, Đại hội XII tiến hành bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư.

Hôm nay, 22/1, Đại hội XII làm việc tại Hội trường cả ngày, thảo luận các văn kiện Đại hội XII.

Ngày 23/1, buổi sáng, các đại biểu tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XII; lấy ý kiến các đại biểu về dự kiến những vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội.

Chiều thứ Bảy, 23/1, Đại hội xem xét báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về công nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Chủ nhật, ngày 24/1, đại hội làm việc tại đoàn cả ngày. Các đoàn sẽ thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sau đó các Trưởng đoàn phổ biến báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội về những thông tin cần thiết trong danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Ban chấp hành Trung ương khoá XI chuẩn bị. Buổi chiều, các đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khoá XII sau đó Trưởng đoàn báo cáo danh sách ứng cử, đề cử bổ sung. 

Danh sách Bộ Chính trị khóa XI
Danh sách Bộ Chính trị khóa XI

Đại biểu sẽ ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khoá XII (nếu có) vào sáng 25/1, Đoàn chủ tịch sẽ họp để xem xét các trường hợp xin rút. Đại hội thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút trong buổi chiều cùng ngày.

Theo kế hoạch, 9h30 ngày 26/1, Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách những người trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngày 27/1, đại hội nghỉ. Ban Chấp hành Trung ương khoá XII sẽ họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại trụ sở Trung ương Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ báo cáo Đại hội kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII trước khi Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đọc diễn văn bế mạc Đại hội vào sáng 28/1.

Thông tin về nhân sự chủ chốt sẽ được thông báo trong buổi họp báo ngay sau khi đại hội bế mạc.

Trước đó, liên quan đến công tác nhân sự. từ chiều 13/1, hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bế mạc đã thông qua dự thảo báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII trình Đại hội; thống nhất cao bằng hình thức bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 để Ban Chấp hành Trung ương khoá XII xem xét, giới thiệu Quốc hội khoá XIV quyết định theo quy định của pháp luật.

Phiên trù bị của Đại hội Đảng XII đã thông qua quy chế bầu cử, quy định Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI nếu không nằm trong danh sách tái cử sẽ không được ứng cử, đề cử và nhận đề cử. Tuy nhiên, những đại biểu còn lại của đại hội khóa XII vẫn có quyền quyết định đề cử nhân sự Ban Chấp hành khóa mới.

Thông qua đề cử nhân sự bổ sung thuộc trường hợp "đặc biệt"
Chiều 13/1, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 3 ngày làm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư