Nghệ An đưa ra bốn nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn mới năm 2019
Nghệ An đặt mục tiêu thêm 1 huyện và 33 xã về đích nông thôn mới ( NTM) năm 2019 – đó là nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại tỉnh Nghệ An đã diễn ra hôm nay, ngày 20/2 tại TP Vinh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2018, tỉnh này tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn. Trong giai đoạn 2016 - 2018, toàn tỉnh có thêm 109 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM được UBND tỉnh quyết định công nhận đến nay là 218 xã, chiếm 50,58% (cao hơn bình quân chung cả nước hiện có 3.993 xã đạt chuẩn NTM chiếm 44,75%). Có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2016 – 2018 (TP Vinh, TX Thái Hòa và huyện Nam Đàn). Hiện số tiêu chí bình quân/xã toàn tỉnh là 15,37 tiêu chí/xã, tăng 3,1 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015. Có 63 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 83 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 67 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí; không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Hệ thống giao thông liên thôn, liên xã tại các địa phương ở Nghệ An đang dần được hoàn thiện nhờ công cuộc chung tay xây dựng chương trình NTM của tỉnh này được quan tâm rốt ráo hơn
Hệ thống giao thông liên thôn, liên xã tại các địa phương ở Nghệ An đang dần được hoàn thiện nhờ công cuộc chung tay xây dựng chương trình NTM của tỉnh này được quan tâm rốt ráo hơn

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 27,5 triệu đồng/người/năm, tăng 7,9 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước đến cuối năm 2018 giảm khoảng còn 5,54%. Giai đoạn 2016 - 2018, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đã hỗ trợ xây dựng được 450 mô hình phát triển sản xuất; trong đó có 195 mô hình hiệu quả cao. Đến nay, đã có 326/431 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Nghệ An cho biết: Nghệ An phấn đấu trong năm 2019 sẽ có thêm 1 huyện và 33 xã về đích NTM, đến năm 2020 sẽ có 265 xã đạt chuẩn NTM và tiếp tục  chỉ đạo xây dựng 3 xã NTM kiểu mẫu theo đề án đã được phê duyệt: Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu), Kim Liên (Nam Đàn) và Sơn Thành (Yên Thành).

Theo ông Hiếu, giai đoạn 2016 - 2018, toàn tỉnh huy động gần 10 nghìn tỷ đồng đầu tư vào xây dựng NTM. Trong đó: Vốn trực tiếp thực hiện chương trình là 2.698,2 tỷ đồng; vốn lồng ghép 2.151,1 tỷ đồng; vốn tín dụng 2.455,2 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 883,4 tỷ đồng; vốn dân đóng góp 1.742,9 tỷ đồng, trong đó đóng góp bằng tiền là 1.059,8 tỷ đồng. Người dân hiến đất được: 742.763 m2 đất, quy đổi thành tiền 315,039  tỷ đồng.

Kim Liên là một xã nằm trong đề án xã NTM kiểu mẫu mà tỉnh NGhệ An ban hành kế hoạch xây dựng đề án trong năm 2019
Kim Liên là một xã nằm trong đề án xã NTM kiểu mẫu mà tỉnh NGhệ An ban hành kế hoạch xây dựng đề án trong năm 2019

Nghệ An đã ban hành được Bộ Tiêu chí và kế hoạch xây dựng “Vườn chuẩn NTM” và đã phát động triển khai cuộc thi mẫu “Xã nông thôn mới đẹp và thôn (bản) nông thôn mới đẹp” năm 2018 theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy. Theo đó, các xã xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước tiếp tục huy động được nhiều nguồn vốn từ xã hội hóa vào đầu tư nâng cao các tiêu chí.

Những ý kiến tham luận từ các đơn vị địa phương, gồm: Xã Hưng Tân (Hưng Nguyên), Châu Tiến (Quỳ Châu), làng Bãi Sở (xã Tam Quang, huyện Tương Dương), huyện Đô Lương... đã chia sẻ những khó khăn, bài học kinh nghiệm, cũng như cách làm hay, sáng tạo trong quá trình huy động nguồn vốn, hiến đất làm đường...trong phong trào xây dựng NTM của xã, thôn, bản.

Một trong những trọng tâm quyết liệt của công cuộc xây dựng NTM tại Nghệ An năm 2019 chính là cùng với nhân dân, với sự đồng hành của doanh nghiệp, sự nỗ lực phấn đấu đưa huyện Yên Thành hoàn thành huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2019 của tỉnh Nghệ An.

Tại hội nghị, 33 xã của 12 huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ký cam kết về đích NTM trong năm 2019. Cũng tại sự kiện này, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM; UBND tỉnh trao Quyết định Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho 37 xã trên địa bàn tỉnh trong năm 2018. UBND tỉnh cũng trao Bằng khen cho 20 xã, thôn bản được khen thưởng trong cuộc thi xã, thôn bản đẹp năm 2018. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý ghi nhận những kết quả đã đạt được trong phong trào xây dựng NTM của các địa phương trong nhiều năm qua. Trong đó, đóng vai trò quan trọng là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở đã vào cuộc một cách tích cực, có hiệu quả. 4 vấn đề cơ bản mà người đứng đầu chính quyền tỉnh Nghệ An nhấn mạnh trong thời gian tới: Các cấp, ngành, đơn vị phải quan tâm sắp xếp tổ chức lại cơ cấu sản xuất cho bà con nông dân, cần nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích một cách bền vững; Tích cực huy động nguồn lực từ nhiều kênh để đầu tư xây dựng NTM, nhân rộng các điển hình trong xây dựng NTM, đầu tư điểm nhấn; Chú trọng nâng cao năng lực chỉ đạo của đội ngũ lãnh đạo cán bộ huyện, xã, thôn bản trong xây dựng NTM và cuối cùng là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM thông qua các kênh thông tin đại chúng cũng như tuyên truyền trực tiếp bằng nhiều hình thức khác…

Việt Hương

Bình luận của bạn về bài viết...