Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Nghệ An thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
Việt Hương - 15/04/2020 11:44
 
Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An xác nhận, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 509/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị, gồm ba Trung tâm thuộc Sở và một đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An.

Nghệ An kêu gọi doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đầu tư vào 117 Dự án trọng điểm
Trong một sự kiện Nghệ An xúc tiến đầu tư tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh này kêu gọi doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đầu tư vào 117 dự án trọng điểm vào Nghệ An. Ảnh minh họa

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa cho biết, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An mới sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở chính đặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Được biết, hiện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An chưa có Giám đốc phụ trách, hiện UBND tỉnh Nghệ An đang giao cho ông Nguyễn Văn Nam (Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An cũ) phụ trách điều hành Trung tâm.

Trung tâm xây dựng phương án, lộ trình chuyển đổi thành Công ty cổ phần khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký  (13/4) ban hành ; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này. Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm; tổ chức thực hiện việc chuyển giao cụ thể theo quy định của pháp luật.

Phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có Quyết định số 301/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư