Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 02 năm 2023, 21:42:57
Nhiều sai phạm trong phê duyệt, giải ngân vốn các dự án tại Kon Tum
Linh Đan - 10/11/2022 15:56
 
UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư một số dự án không xác định rõ thời gian, tiến độ thực hiện dự án.

Thanh tra Chính phủ vừa kết luận, UBND tỉnh Kon Tum trình Thủ tướng phê duyệt dự án mang tính cấp bách hoặc phê duyệt theo thẩm quyền khi chưa đảm bảo các điều kiện, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 128, Luật Xây dựng năm 2014, khoản 2, Nghị định 42, Nghị định 59/2015/NĐ-CP (như Dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Bla đoạn qua làng Plei Đôn và làng Kon Rờ Bàng, TP. Kon Tum; Dự án cấp nước Sa Thầy), trong đó có nhiều dự án được phê duyệt, quá trình thực hiện chậm tiến độ, kéo dài, dở dang, cho phép ra hạn nhiều lần.

Theo Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Kon Tum còn phê duyệt dự án khi chưa cân đối được nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu dự kiến không đạt khả năng cân đối vốn là trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm d, khoản 3, Mục I, Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15.10/2011

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Kon Tum bố trí vốn thiếu tập trung, chưa quyết liệt và chưa có giải pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn theo Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra, có dự án, UBND tỉnh Kon Tum giải ngân không hết vốn, không hoàn trả ngân sách Trung ương mà tự bố trí sai mục đích (dùng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ của Dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 giải ngân cho dự án khác).

Ngoài ra, UBND tỉnh Kon Tum còn phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư một số dự án không xác định rõ thời gian, tiến độ thực hiện dự án, vi phạm quy định Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, dẫn đến một số dự án không hoàn thành đúng thời hạn quy định của pháp luật, kéo dài thời gian kết thúc, một số dự án đội vốn, giảm hiệu quả đầu tư.

Kon Tum: Buông lỏng quản lý, loạt thủy điện sai phạm
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ việc buông lỏng quản lý của chính quyền tỉnh Kon Tum liên quan tới các sai phạm tại dự án thuỷ điện Đắk Re, Thượng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư