Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 07 năm 2024,
Ocean Group: Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục
Duy Bắc - 15/06/2022 16:14
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC - sàn HoSE) công bố Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2021, lộ ra việc kiểm toán nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Lỗ luỹ kế bằng 90,88% vốn điều lệ 

Theo Báo cáo tài chính sau kiểm toán, năm 2021 Ocean Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 384,85 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, tương ứng giảm từ lãi 104,82 tỷ đồng về lỗ 276,11 tỷ đồng. 

Điều chỉnh đáng chú ý là giá vốn hàng bán tăng thêm 102,39 tỷ đồng lên 411,02 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 286,19 tỷ đồng lên 289,88 tỷ đồng.

OGC lỗ qua kiểm toán năm 2021 (Nguồn: BCTC).
OGC lỗ qua kiểm toán năm 2021 (Nguồn: BCTC).

Theo giải trình từ phía Công ty, giá vốn hàng bán tăng 102 tỷ đồng do công ty con One Capital Hospitality (mã OCH – sàn HNX) phải trích lập dự phòng với chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang với dự án Saigon Airport Plaza.

Điều này là do trước đó, One Capital Hospitality đã đồng ý dùng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản hình thành trong tương lai với Dự án Saigon Airport Plaza để đảm bảo cho khoản vay của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đại Dương Xanh (nay là Công ty TNHH Pegasus Thăng Long) tại Ocean Bank.

Trong trường hợp Pegasus Thăng Long không thể trả được nợ thì các tài sản đảm bảo sẽ bị bán để trả nợ. Do đó, One Capital Hospitality thận trọng trích lập dự phòng với khoản này.

OGC tăng dự phòng giảm giá tồn kho và các khoản phải thu khó đòi năm 2021 (Nguồn: BCTC).
OGC tăng dự phòng giảm giá tồn kho và các khoản phải thu khó đòi năm 2021 (Nguồn: BCTC).

Thêm nữa, chi phí quản lý doanh nghiệp từ 4 tỷ đồng (trước kiểm toán) lên 290 tỷ đồng. Ocean Group lý giải điều này liên quan tới việc thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo khả năng thu hồi và kết quả việc bán nợ trong năm 2022.

Luỹ kế năm 2021, Ocean Group ghi nhận doanh thu giảm 54,7% so với kỳ về 409,28 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 280 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 240,96 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 380,3 tỷ đồng so với cùng kỳ, về âm 1,74 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 92,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 262,8 tỷ đồng về 21,43 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm gần 40 tỷ đồng, về âm 0,04 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 50,7%, tương ứng giảm 79,4 tỷ đồng về 77,13 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,9%, tương ứng tăng thêm 48,15 tỷ đồng lên 289,88 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Với việc ghi nhận lỗ của công ty mẹ là 75,97 tỷ đồng trong năm 2021, Công ty nâng lỗ luỹ kế từ 2.650,4 tỷ đồng lên 2.726,4 tỷ đồng và bằng 90,88% vốn điều lệ.

Ngoài ra, xét về dòng tiền, trong năm 2021, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 109,9 tỷ đồng (so với cùng kỳ dương 41,9 tỷ đồng). Thêm nữa, dòng tiền đầu tư âm 28,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 20 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, trong năm, Công ty tăng vay nợ bù đắp dòng tiền kinh doanh âm.

Được biết, dòng tiền kinh doanh chính năm 2021 âm 109,9 tỷ đồng là giá trị âm kỷ lục từ năm 2016 tới nay.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của Ocean Group giảm 22% so với đầu năm về 2.932,8 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 700,8 tỷ đồng, chiếm 23,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 503,3 tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 481,5 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 414,3 tỷ đồng, chiếm 14,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới 31/12/2021, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 13% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 20 tỷ đồng lên 173,3 tỷ đồng và chiếm 5,9% tổng nguồn vốn.

Kiểm toán nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục 

Kiểm toán lưu ý tính đến cuối năm công ty lỗ lũy kế 2.726 tỷ đồng, tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Ocean Group lý giải thời gian qua, công ty mẹ và các đơn vị thành viên thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư cổ phiếu, dự án bất động sản cũng như tích cực thu hồi/bán các khoản công nợ phải thu. 

Tiếp đó, kiểm toán lưu ý người đọc liên quan đến một số khoản công nợ công ty muốn chuyển theo dõi ngoại bảng từ năm tài chính kết thúc 31/12/2021 và các năm sau, cũng như quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan xử lý.

Ocean Group cho biết đã thực hiện thủ tục chào bán công khai một số khoản nợ phải thu khó đòi giá trị gốc khoảng 1.072 tỷ đồng với giá khởi điểm bằng 10% giá trị nợ gốc, nhưng không có đối tác quan tâm mua tại thời điểm mở chào bán là ngày 4/6.

Công ty đã lấy ý kiến cổ đông và được thông qua phương án xử lý khoản nợ phải thu khó đòi đã trích lập 100% với tổng số tiền 2.553 tỷ đồng. Khoản công nợ này được theo dõi tại tài khoản ngoại bảng trên báo cáo tài chính, không ảnh hưởng đến việc thu hồi công nợ và quyền lợi của Công ty.

Ban lãnh đạo khẳng định, quy trình lấy ý kiến cổ đông và nội dung nghị quyết nêu trên được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

Cuối cùng, kiểm toán lưu ý thêm việc Dự án khách Sài Gòn Airport tại quận Tân Bình, TP. HCM đang được thế chấp để bảo lãnh cho các khoản vay của Công ty TNHH Pegasus Thăng Long, Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang và Công ty cổ phần One Capital Hospitality ký hợp đồng bán các khoản nợ phải thu khó đòi và khoản nợ tiềm tàng.

Ocean Group công bố theo bản án mới nhất của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội, Pegasus Thăng Long có trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi tạm ký cho chủ nợ mới. Do đó, OCH đã ghi nhận các khoản dự phòng tương ứng.

Trong năm 2022, Sao Hôm Nha Trang (công ty con của OCH) đã đồng thuận bán các khoản nợ phải thu khó đòi được xác định là khó có khả năng thu hồi và thực hiện trích lập dự phòng. 

Công ty cũng đã công bố thông tin về Báo cáo Tài chính kiểm toán 2021 cùng văn bản giải trình biến động kinh doanh, báo cáo Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) và đề nghị xem xét đưa cổ phiếu ra khỏi diện hạn chế giao dịch trong thời gian sớm nhất.

Được biết, ngày 2/6, Ocean Group nhận được quyết định của HoSE về việc chuyển cổ phiếu OGC từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch phiên chiều) do chậm nộp Báo cáo Tài chính kiểm toán 2021 quá 45 ngày so với quy định.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/6, cổ phiếu OGC đóng cửa giá tham chiếu 11.600 đồng/cổ phiếu.

Ocean Group lãi lớn, song chưa thể xóa hết khoản lỗ lũy kế hàng ngàn tỷ đồng
Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi gặp khó khăn khiến doanh thu thuần năm 2021 giảm mạnh, nhưng nhờ hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu, Ocean Group...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư