Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Ông Đặng Ngọc Tùng tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ
Phan Long - 30/07/2013 10:51
 
Sáng nay (30/7), tại Hà Nội, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã bế mạc sau 4 ngày làm việc. Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI Đặng Ngọc Tùng

5 Phó Chủ tịch gồm: ông Mai Đức Chính; bà Nguyễn Thị Thu Hồng; ông Nguyễn Văn Ngàng; ông Trần Văn Lý; ông Trần Thanh Hải.

Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm 15 thành viên.

Thay mặt Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh, từng thành viên sẽ nỗ lực, quán triệt kỹ Nghị quyết Đại hội XI để xây dựng thành chương trình hành động, triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội đề ra.

Mỗi thành viên Ban chấp hành sẽ đem hết tâm huyết phục vụ đoàn viên, phục vụ người lao động. "Chúng tôi sẽ làm việc trên nguyên tắc tập trung dân chủ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, của đoàn viên", ông Tùng nói.

Đại hội đã thống nhất số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 175 người; Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI gồm 172 ủy viên.

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua mục tiêu, phương hướng của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018; thông qua các chỉ tiêu phấn đấu và nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt các chức năng của Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018 và thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

Các nội dung được thông qua tại Đại hội XI Công đoàn Việt Nam là kết tinh trí tuệ và tâm huyết của toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và của các cấp công đoàn cả nước; là sự tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về tổ chức và hoạt động công đoàn 5 năm qua, để tiếp tục đổi mới và phát triển trong 5 năm tới.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn trong cả nước, phát huy mạnh mẽ truyền thống và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, quyết tâm phấn đấu đi tiên phong trong thực hiện phương châm hành động “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”.

Trước mắt, các cấp Công đoàn dấy lên phong trào thi đua yêu nước liên tục sôi nổi và rộng khắp trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2013.

Khai mạc Đại hội XI Công đoàn Việt Nam
Sáng nay (28/7), Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam đã chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư