Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 01 năm 2022, 09:13:33
Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
Huy Tự - 20/10/2020 23:18
 
Ông Lê Quốc Phong năm nay 42 tuổi, quê quán Hà Nội, trình độ Thạc sĩ sinh học, lý luận chính trị cao cấp.
.
.

Sau 3 ngày làm việc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá XI nhiệm kỳ 2020- 2025 vừa kết thúc, bầu và ra mắt 51 ủy viên BCH nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra gồm 10 người. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng trúng cử chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ông Phan Văn Thắng và Phạm Thiện Nghĩa trúng cử chức Phó Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dư Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ Xlll gồm 18 chính thức và 3 dự khuyết.

Với quyết tâm phát triển thuơng hiệu và vị thế tiềm năng “Đất Sen Hồng” của tỉnh, trong nhiệm kỳ tới, Đại hội thống nhất cao các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn (GRDP) bình quân 5 năm đạt 7,5%, thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 8-10%, tổng vốn đầu tư phát triển 5 năm tới đạt khoảng 25% GRDP, đồng thời thống nhất cao 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 6 nhóm phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đột phá và 5 đột phá chiến lược phát triển trong giai đoạn 2020- 2925.

Tiểu sử quá trình hoạt động ông Lê Quốc Phong
.
.


Ông Lê Quốc Phong (42 tuổi, quê quán Hà Nội) có trình độ Thạc sĩ sinh học, lý luận chính trị cao cấp.

Từ tháng 9/1993 đến tháng 9/1995, ông Lê Quốc Phong là Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Từ tháng 3/1997 đến tháng 11/1999, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (TP.HCM), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên TP.HCM.

Từ tháng 11/2002 đến tháng 12/2004, ông Lê Quốc Phong làm Bí thư Đoàn trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (TP.HCM), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên TP.HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP.HCM.

Từ tháng 1/2005 đến tháng 9/2007, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM, Phó trưởng ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn, Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM.

Từ tháng 9/2007 đến tháng 4/2009, ông Lê Quốc Phong là Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

Tháng 2/2009, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 4/2009 đến năm 2012, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn TP.HCM; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

Năm 2013, ông Lê Quốc Phong là ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII; Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM.

Tháng 12/2013, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4 khóa X bầu ông Lê Quốc Phong làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X.

Tháng 12/2013, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Tháng 1/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 21/4/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tái đắc cử vào tháng 12/2017.

Năm 2018, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII. Đến tháng 8/2020, ông Lê Quốc Phong tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

(Nguồn: Trung ương Đoàn)
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020- 2025 khai mạc sáng 18/10, với sự tham dự của 350 đại biểu diện cho trên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư