Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 09 năm 2021, 21:07:52
Ông Phạm Bảo Lâm giữ chức Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Anh Ngọc - 04/08/2020 09:24
 
Ông Phạm Bảo Lâm vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Ông Phạm Bảo Lâm, Tân Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Ông Phạm Bảo Lâm, Tân Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1162/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Trong quá trình công tác, ông Phạm Bảo Lâm từng giữ chức Giám đốc Sở Giao dịch của Ngân hàng Nhà nước. Tháng 9/2017, ông được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Theo Điều 9 Quyết định 1395/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định Điều lệ về tổ chức hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có các nhiệm vụ và quyền hạn: Xây dựng chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi để Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện; cấp, cấp lại và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi; yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm theo định kỳ hay đột xuất.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước và tiếp cận thông tin của Ngân hàng Nhà nước; tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản pháp luật liên quan; quản lý, sử dụng và bảo toàn nguồn vốn bảo hiểm tiền gửi. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi trả và ủy quyền chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản pháp luật liên quan; theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi...

Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi từ 75 triệu lên 125 triệu đồng
Theo dự thảo mới nhất, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một cá nhân tối đa là 125 triệu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư