Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 29 tháng 02 năm 2024,
Petrosetco sắp huy động 673,78 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ ngân hàng
Duy Bắc - 23/09/2022 07:48
 
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET - sàn HoSE) chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để đáo nợ tại ngân hàng.

Petrosetco dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, ước tính Công ty sẽ phát hành thêm 44,9 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 904,5 tỷ đồng lên 1.443,5 tỷ đồng (bao gồm cả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 10%).

Petrosetco dự kiến chào bán cổ phiếu để trả nợ ngân hàng (Nguồn: Petrosetco).
Petrosetco dự kiến chào bán cổ phiếu để trả nợ Ngân hàng (Nguồn: Petrosetco).

Công ty dự kiến huy động 673,78 tỷ đồng trong đợt chào bán. Số tiền huy động, Công ty dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng trả nợ khoản vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại BIDV; 273,78 tỷ đồng trả nợ khoản vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại MBBank; 100 tỷ đồng trả nợ vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại Vietcombank. Như vậy, 100% số tiền huy động, Công ty dùng trả nợ vay ngân hàng.

Theo tìm hiểu, tại BIDV - Chi nhánh Bình Tân, Petrosetco đang có 3 khoản nợ sắp đáo hạn. Trong đó, nợ 75,43 tỷ đồng đáo hạn ngày 27/1/2023; nợ 138,48 tỷ đồng đáo hạn ngày 9/1/2023; và nợ 90,21 tỷ đồng đáo hạn ngày 6/1/2023.

Tại MBBank, Petrosetco có 5 khoản nợ sắp đáo hạn. Trong đó, nợ 49,41 tỷ đồng đáo hạn ngày 18/1/2023; nợ 30,73 tỷ đồng đáo hạn ngày 18/1/2023; nợ 24,69 tỷ đồng đáo hạn ngày 16/1/2023; nợ 152,61 tỷ đồng đáo hạn ngày 10/1/2023; và nợ 49,93 tỷ đồng đáo hạn ngày 8/1/2023.

Tại Vietcombank - Chi nhánh HCM, Petrosetco có dư nợ 114,62 tỷ đồng đáo hạn ngày 6/3/2023.

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2022 đến năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với việc các khoản nợ vay đáo hạn chủ yếu trong tháng 1/2023, để kịp trả nợ Ngân hàng, nhiều khả năng Công ty phải hoàn tất huy động vốn trong năm 2022 mới kịp thu xếp vốn trả nợ Ngân hàng.

Quý II/2022, lợi nhuận giảm do trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 3.472,95 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 24,92 tỷ đồng, giảm 57,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, lợi nhuận gộp tăng 69,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 130,24 tỷ đồng lên 317,49 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 1,7%, tương ứng tăng thêm 0,41 tỷ đồng lên 24,13 tỷ đồng; chi phí tài chính bất ngờ tăng 748,3%, tương ứng tăng thêm 188,27 tỷ đồng lên 213,43 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 11,2%, tương ứng giảm 12,27 tỷ đồng về 96,87 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Petrosetco cho biết thêm nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh trong quý II chủ yếu do trích lập dự phòng đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 8.288,7 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 113,66 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Petrosetco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 336 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 33,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

6 tháng đầu năm dòng tiền âm 775,1 tỷ đồng

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, Petrosetco ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 775,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 144,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 327,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 230,2 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Được biết, cổ phiếu Petrosetco niêm yết từ năm 2007 tới nay. Tuy nhiên, kể từ khi niêm yết tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục như 6 tháng đầu năm, giá trị âm lớn nhất là năm 2013, Công ty ghi nhận dòng tiền âm 698 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Petrosetco giảm 1,2% so với đầu năm về 8.387,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.703,1 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.138,9 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.948,9 tỷ đồng, chiếm 23,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tồn kho tăng 47,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 691,8 tỷ đồng lên 2.138,9 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 21,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 546 tỷ đồng về 1.948 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 9,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 289,9 tỷ đồng về 2.703,1 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối quý II, giá trị chứng khoán kinh doanh là 582,3 tỷ đồng nhưng trích lập dự phòng lên tới 171,8 tỷ đồng, bằng gần 30% tổng danh mục. Mặc dù vậy, Công ty không thuyết minh chi tiết danh mục đầu tư cổ phiếu. Được biết, giá trị gốc đầu tư chứng khoán đầu năm là 231,6 tỷ đồng, tới cuối quý II là 582,3 tỷ đồng (tăng 350,7 tỷ đồng). Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã tăng đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Trước đó, tính tới 31/12/2021, Petrosetco có thuyết minh đầu tư 231,6 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán. Trong đó, 27,8 tỷ đồng vào cổ phiếu GEX; 25,8 tỷ đồng vào cổ phiếu VIX; và 178 tỷ đồng vào các cổ phiếu khác.

Nếu như danh mục không thay đổi, hai cổ phiếu GEX và VIX là hai cổ phiếu giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm, nhiều khả năng việc đẩy mạnh mua thêm cổ phiếu và cổ phiếu tiếp tục giảm là nguyên nhân chính dẫn tới Công ty phải trích lập tới 171,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 6,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 242,9 tỷ đồng lên 3.898,9 tỷ đồng và chiếm 46,5% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/9, cổ phiếu PET tăng 1.750 đồng lên 39.950 đồng/cổ phiếu.

Quý II/2022, lợi nhuận Petrosetco giảm do trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET - sàn HoSE) đẩy mạnh đầu tư thêm cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm và phải trích...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư