Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 25 tháng 02 năm 2024,
Phạt Lafooco 150 triệu đồng do báo cáo sai lệch thông tin
Tùng Linh - 11/01/2023 14:38
 
Ngoài ra, Công ty còn nhận án phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn.

Ngày 10/01/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 19/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An (mã LAF) với tổng mức tiền phạt hành chính 210 triệu đồng.

Trong đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền Lafooco 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật .

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn về báo cáo thường niên năm 2021 trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng đó, Công ty nhận mức phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Nguyên nhân bởi Công ty thông tin sai lệch về sở hữu cổ phiếu cuối kỳ của các Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm ông Nguyễn Văn Khải, bà Nguyễn Thái Hạnh Linh, ông Phan Ngọc Sơn tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 59/CK.2022 ngày 25/7/2022.

Ngoài mức phạt hành chính trên, UBCKNN yêu cầu Lafooco buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 42 theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Ngành chứng khoán sẽ tiếp tục thực hiện kỷ cương, kỷ luật thị trường ở mức cao hơn
Đề ra nhiệm vụ cho năm 2023, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu tập trung triển khai dự án công nghệ thông tin KRX; củng cố năng lực nhân lực...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư