Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 08 tháng 12 năm 2023, 20:13:07
Phê duyệt đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện khí lỏng LNG Bạc Liêu
Huy Tự - 03/09/2021 15:09
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa Ban hành Quyết định 1715/QĐ-BTNMT ngày 01/9/2021 về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy Điện khí tự nhiên hóa lỏng Bạc Liêu”.
Lãnh đạo Bạc Liêu trao giấy chứng nhận cho chủ đầu tư Dự án khí LNG Bạc liêu

Theo đó, phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy Điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu” của Công ty Delta Offshore Energy Pte. Ltd là chủ đầu tư dự án, thực hiện tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, đồng thời chủ dự án có trách nhiệm: niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật và nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án còn là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án.

Đồng thời, chủ đầu tư phải đảm bảo các điều kiện có liên quan đến môi trường. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau: Thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án và rà phá bom mìn theo quy định; thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.

Thực hiện các biện pháp quản lý, kỹ thuật và tổ chức thi công phù hợp trong quá trình triển khai Dự án; thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ đất đá thải, các loại chất thải, phế liệu phát sinh trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án, bảo đảm các yêu cầu về môi trường và không ảnh hưởng xấu đến sinh kế, đa dạng sinh học, hệ sinh thái thủy sinh, chất lượng nước biển khu vực Dự án và lân cận.

Lắp đặt và vận hành hệ thống lấy và xả nước xả làm mát phù hợp, bảo đảm không gây ảnh hưởng xấu đến sinh kế, hệ sinh thái thủy sinh, chất lượng nước biển và việc sử dụng tài nguyên nước của các dự án khác xung quanh khu vực Dự án; giám sát tự động, liên tục các thông số theo quy định và thực hiện cam kết luôn bảo đảm nhiệt độ < 400C, thông số Clo dư < 0,2 mg/l của nước làm mát trước khi xả ra môi trường.

Tuân thủ các quy định hiện hành về cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, hành lang bảo vệ nguồn nước, xả nước thải vào nguồn nước trong quá trình thực hiện Dự án.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý có chức năng và cộng đồng dân cư trong quá trình triển khai Dự án để thực hiện quản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài động, thực vật có giá trị trong khu vực Dự án và lân cận.

Được biết, Dự án có tổng diện tích 252,81 ha và nhiên liệu sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu, công suất khoảng 3.200 MW (gồm 4 tổ máy với mỗi tổ có công suất khoảng 800 MW, trên diện tích 40 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD. Khi dự án này hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và góp phần quan trọng vào việc đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và quốc gia.

Bổ sung Trung tâm điện khí LNG Bạc Liêu vào Quy hoạch điện, UBND tỉnh Bạc Liêu được giao chọn nhà đầu tư
Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản 1725/TTg-CN đồng ý bổ sung Trung tâm nhiệt điện LNG Bạc Liêu vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư